Skip to main content

Friends kommenterar Brå:s rapport: ”Kartläggning grunden till allt trygghetsarbete”

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2012 10:25 CEST

Brottsförebyggandet rådet, Brå, lanserar idag en rapport som visar på vikten av kartläggning och att identifiera de mest brottsutsatta platserna i skolan. Även Friends har uppmärksammat behovet och erbjuder nu skolor gratis kartläggning.

Idag lanserar Brottsförebyggande rådet, Brå, rapporten ”Att förebygga brott och problembeteenden i skolan”. Enligt rapporten är en av framgångsfaktorerna för att minska våld och mobbning i skolan att identifiera de mest våldsutsatta platserna, så kallade ”hot spots”.

– Kartläggning är grunden till allt trygghetsarbete och en av de viktigaste insatserna mot mobbning. Det visar Skolverkets rapport från förra året och nu även Brå:s nya rapport. Varje skola är unik och det är först när man vet var problemen och utmaningarna finns som man kan sätta in lämpliga åtgärder, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare på Friends.

Sedan 2010 erbjuder Friends en webbaserad kartläggning till skolor. Kartläggningstjänsten innehåller en elevenkät, en personalenkät samt ett presentationstillfälle då Friends ger rekommendationer av prioriterade åtgärder. Enkäterna utgår från rådande lagstiftning samt de olika diskrimineringsgrunderna och behandlar såväl trivsel, trygghet och ”hot spots” som delaktighet och kännedom om likabehandlingsarbetet på skolan.
Friends går nu ut med ett erbjudande till alla Sveriges skolor.

– Tack vare stöd från våra sponsorer kan vi erbjuda skolor över hela Sverige gratis kartläggning under 2012. Nu hoppas vi att skolorna tar chansen att skapa en god grund för sitt arbete mot mobbning, säger Lars Arrhenius.

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.
www.friends.se