Skip to main content

Friends Online – unikt samarbete över gränserna

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 10:02 CET

Stiftelsen Friends samarbetar med Partille kommun och organisationer i Spanien, Rumänien och Italien i ett EU-finansierat projekt för ungas säkerhet på nätet. Den modell som ska tas fram ska kunna användas såväl i Sverige som i övriga Europa.

Avsikten med projektet Friends Online är att utveckla en förebyggande metod som bidrar till en trygg och säker tillvaro på nätet, samtidigt som man stärker integriteten och rättigheterna hos unga som använder internet. Detta genom att skapa möten och utbildningstillfällen för unga och vuxna både online och offline. Ett annat mål är att engagera vuxna i ungas användande av internet och möjliggöra för vuxna att finnas tillgängliga för unga på den sociala plattform där de befinner sig mest, det vill säga internet.

- Det vi ser när vi är ute på skolor är att många vuxna har bristande kunskap om vad barn och unga gör på nätet, samtidigt som det finns en viss ovilja mot att själva ge sig ut och vara närvarande på de sidor unga använder, säger Åsa Carlsson, Chef regionväst på Friends.

En viktig del i utformandet av modellen är att förekomsten av kränkningar och otrygghet på nätet inte kommer att hanteras som ett teknologiskt problem. Kränkningar kan uppstå på alla platser där människor kommunicerar, i skolan, under idrottsaktiviteter eller på internet.

- Vi på Friends har länge arbetat med ungas trygghet både i skolor, idrottsföreningar och på nätet. För oss är det här projektet ett bra tillfälle att nå ut till många med den erfarenhet vi har, samtidigt som projektet kommer ge mycket ny kunskap. Det är ett unikt tillfälle att ta del av hur internetsäkerhet bland unga fungerar ute i Europa, säger Åsa Carlsson.

Projektet som kommer pågå i två år finansieras genom som EU-programmet Daphne III som bidrar med fem miljoner. De medverkande utöver Friends är Partille kommun, Valencias universitet, en utbildningsorganisation i Bukarest samt Region Veneto.


För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Carlsson, Regionchef Väst, Tel. 0730-634 242

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy