Skip to main content

Friends stärker organisationen och sätter fokus på kvalitetssäkring

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 09:47 CEST

Friends tar ytterligare ett viktigt kliv i utvecklingen av organisationen. För att bättre kunna se till barns och ungas vardag inom alla arenor gör man en omorganisation. Därmed stärker och kvalitetssäkrar man verksamheten och kan på ett ännu bättre sätt fortsätta kampen mot mobbningen.

I syfte att skapa bättre förutsättningar att möta både skolors och idrottsföreningars behov samlar Friends nu utbildningsområdena förskola, skola och idrott till ett gemensamt verksamhetsområde under namnet Utbildning. Chef för Utbildning blir Camilla Tuneberg som varit anställd på Friends i sex år, senast som ansvarig för Friends verksamhet inom idrotten. Camilla har en bakgrund som utbildad gymnasielärare och har ett stort engagemang inom den svenska idrottsrörelsen.

För att ännu tydligare kunna säkerställa kvaliteten i Friends utbildningar tillsätter man ytterligare en tjänst; Kvalitets- och utvecklingsansvarig. Carolina Engström, som tidigare startade upp Friends skolrådgivning blir ansvarig för området. Carolina har en bakgrund som genuspedagog och jämställdhetskonsult.

– Det är viktigt att se på barns och ungas vardag inom alla arenor, skola såväl som fritid, för att komma tillrätta med mobbning och kränkningar. Med all utbildning under en enhet kan vi tydligare arbeta tillsammans med både förskolor, skolor och idrottsföreningar, vilket ger oss större möjlighet att skapa verklig förändring, säger Katarina Rosenqvist, verksamhetschef på Friends.

Sedan starten 1997 har Friends varit i ständig utveckling för att nå visionen med ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet. Verksamheten har bland annat vidgats från skolvärlden till att även innefatta förskolan och idrottsrörelsen. Ett annat viktigt steg har varit att starta upp verksamhet över hela Sverige via fem regionkontor för att komma nära skolor och föreningar och på så vis tydligare möta deras behov

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy