Skip to main content

Ny rapport från Friends: Otrygg skolstart för många elever

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 06:00 CEST

Olåsbara toaletter och knuffar i korridoren. Blickar som bränner och slag som smärtar. En ny kartläggning från Friends visar på en tuff verklighet för många skolelever. Många känner sig otrygga i skolans lokaler och en stor andel riskerar att bli utsatta för kränkningar och mobbning.

Hösten gör snart sitt intåg efter en lång, ledig sommar och i nästa vecka startar skolorna för terminen. För många barn och unga är terminsstarten förknippad med glädje och pirr i magen, men det gäller inte för alla. Friends lanserar nu Friendsrapporten 2012, i vilken över 13 000 elever har svarat på frågor om såväl trygghet och trivsel som kännedom om skolans likabehandlingsarbete och förekomst av kränkningar och mobbning.

I den nya undersökningen framkommer att 29 % av eleverna i årskurs 3-6 och 19 % i årskurs 6-9 i kartläggningen någon gång under det senaste året har blivit kränkta av en annan elev på skolan.  Kartläggningen visar även att 14 % av eleverna i årskurs 3-6 och 12 % i årskurs 6-9 i undersökningen känner sig otrygga på skolans toaletter. Vissa elever undviker helt att besöka toaletten under skoldagen. Även omklädningsrum, internet och korridorer hamnar högt på listan över otrygga platser.

– Utan att glömma bort det enskilda barnet är det hög tid att vi börjar se på kränkningar och mobbning som ett samhällsproblem. Kommuner och ägare av friskolor måste ge skolorna resurser att satsa på trygghetsfrågorna. Och frågan vi måste ställa är vad det kostar samhället att inte arbeta förebyggande mot mobbning, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare på Friends.

Bland elever i årskurs 6-9 som känner sig trygga i skolan upplever 72 % i Friends kartläggning att de vet någon i personalen som de kan prata med om de behandlas illa i skolan. Motsvarande siffra för otrygga elever är 40 %.

– Det finns ett samband mellan att ha någon att prata med och att känna sig trygg. Genom att som vuxen vara aktiv och närvarande kan man därmed öka tryggheten bland eleverna i skolan. Att personalen alltid säger ifrån när de ser en kränkning påverkar också tryggheten positivt, liksom att involvera eleverna i arbetet med likabehandlingsplanen, säger Lars Arrhenius.

Med Friendsrapporten vill Friends ge ökad kunskap om förekomst av kränkningar, trakasserier och mobbning samt ge skolor nyckeltal för att kunna jämföra och förbättra sitt förebyggande arbete. Man vill även visa på statistik och framgångsfaktorer när det gäller att skapa trygghet och trivsel i skolan. Friendsrapporten kommer att ges ut årligen i samband med skolstart.


Ur rapporten

Kränkningar
• 29 % av eleverna i årskurs 3-6 och 19 % i årskurs 6-9 i kartläggningen har någon gång under det senaste året har blivit kränkta av en annan elev på skolan.

• 14 % av eleverna i årskurs 3-6 och 8 % av eleverna i årskurs 6-9 i kartläggningen är utsatta för mobbning.

• Verbala kränkningar såsom hot, elaka ord och ryktesspridning är den vanligaste formen av kränkningar bland både de yngre och de äldre barnen i kartläggningen.

• Den vanligaste orsaken till kränkningar enligt kartläggningen är faktorer som sport, kläder, musik och intressen.

Trygghet och trivsel
• Bland elever i årskurs 6-9 som känner sig trygga i skolan upplever 72 % i kartläggningen att de har någon i personalen som de kan prata med. Motsvarande siffra för otrygga elever är 40 %.

• 44 % av eleverna i årskurs 6-9 i kartläggningen upplever att personalen inte säger till när de får veta att en elev har behandlats illa.

Otrygga platser
• 14 % av eleverna i årskurs 3-6 och 12 % i årskurs 6-9 känner sig otrygga på skolans toaletter. Även omklädningsrum, internet och korridorer hamnar högt på listan över otrygga platser.

Delaktighet och kännedom om skolans likabehandlingsarbete
• 66 % av eleverna i årskurs 3-6 i kartläggningen känner till att läraren har pratat om skolans likabehandlingsplan.

• I årskurs 6-9 känner 27 % i kartläggningen till vad som står i skolans likabehandlingsplan och 49 % känner delvis till vad som står.

• 25 % av eleverna i årskurs 6-9 i kartläggningen upplever inte att de är delaktiga i skolans likabehandlingsarbete.

Om rapporten
Friendsrapporten är baserad på data från Friends kartläggningstjänst. Datainsamlingen till Friendsrapporten 2012 har gjorts under läsåret 2011/2012, mellan den 1 augusti 2011 och den 30 juni 2012. Datainsamlingen har genomförts via åldersanpassade webbenkäter i skolor som samarbetar med Friends. Totalt har 13 267 elever på 61 skolor besvarat enkäterna.

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.
www.friends.se