Skip to main content

Stor okunskap bland unga om ensamkommande flyktingbarn

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 12:30 CEST

Sveriges unga har låg kännedom om ensamkommande flyktingbarns situation och många tycker att skolan gör för lite för att få alla att trivas. Det visar en attitydundersökning som kunskaps­kampanjen Hej Sverige, ett samarbete mellan Friends och UNHCR, presenterar idag inför Sveriges nationaldag. Ungdomar i åldern 12-16 har svarat på frågor om kännedom, attityder och engagemang kring invandring och integration.

I attitydundersökningen, som har genomförts av YouGov, har 712 ungdomar deltagit. Urvalet är ett representativt rikssnitt av åldersgruppen 12-16 år. Undersökningen visar att drygt var tredje ung känner till någon som flytt till Sverige utan en förälder, och att 72 % av dessa säger sig veta varför de har flytt. Undersökningen visar även att 78 % av Sveriges unga tycker att alla barn som tvingats fly till Sverige utan sina föräldrar ska få stanna.

– En majoritet av de unga har en positiv inställning till invandring, men det är oroväckande att mer än en femtedel är negativa till att låta flyktingar stanna. De här barnen har ensamma flytt för sina liv, men i Sverige idag finns många fördomar och vanföreställningar om den här utsatta gruppen. Nu uppmanar vi Sveriges skolor att bli bättre på att skapa förståelse för flyktingbarns situation, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare på Friends.

Stort engagemang för ökad trivsel – men skolorna gör för lite
Var tredje ungdom (30 %) upplever inte att deras skola jobbar för att få alla elever att trivas, oavsett var man kommer ifrån och var fjärde (25 %), säger att de vet någon som är utanför för att de kommer från ett annat land. De unga har också idéer om integration och hur man kan göra för att även få ensamkommande att trivas i skolan. Att försöka vara kompis med personen, att bjuda med i lekar eller olika sociala sammanhang och att lära sig att förstå hur det är att fly från sitt land, är några av de saker som unga tycker är viktigast.

’Jag är inte rädd i Sverige, men jag känner mig ensam på min skola’, säger en flicka ur projektets referensgrupp. Barn som kommer hit ensamma har gått igenom fruktansvärda saker. De kanske inte längre är rädda för att en bomb ska slå ned på väg till skolan, men i Sverige väcks ofta en ny rädsla; den om att vara utanför eller att omgivningen inte förstår eller vågar fråga vad man varit med om, säger Lars Arrhenius.

– Undersökningen visar på att det finns en okunskap om ensamkommande flyktingbarn bland unga i Sverige. Samtidigt känner många stor empati för barn som har flytt utan sin mamma och pappa. För UNHCR är det viktigt att tillvarata denna positiva attityd bland ungdomar och vi är stolta över att få samarbeta med Friends i denna kunskapskampanj för att motverka fördomar och öka kunskapen om flyktingar, säger UNHCR:s regionala representant för de baltiska och nordiska länderna, Pia Prytz Phiri.

Bakom projektet Hej Sverige står Friends och UNHCR. Kampanjen finansieras av PostkodLotteriet. Hej Sverige erbjuder alla landets högstadieelever och deras lärare ett kostnadsfritt metodmaterial för att öka förståelsen för ensamkommande flyktingbarns situation och motverka utanförskap.


För mer information kontakta:
Amelie Furborg, pressansvarig Hej Sverige: 070-415 64 67 
amelie.furborg@interrobang.nu
www.hejsverige.nu

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes med barn i åldern 12-16 år mellan den 25 april och den 8 maj 2013 av YouGov på uppdrag av Friends. Antal genomförda intervjuer var 712, där respondenterna som svarat är riksrepresentativa gällande ålder och region. Datainsamling har skett genom intervjuer via YouGovs svenska online access panel. Tillstånd har erhållits från föräldrar gällande barn under 15 år.

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet.
www.friends.se  

UNHCR är FN:s flyktingorgan som arbetar för att hjälpa människor på flykt världen över. Organisationen har av FN fått mandat att på en humanitär och icke-politisk grund leda och samordna de internationella insatserna för att skydda och bistå människor som har tvingats fly och att finna varaktiga lösningar på deras svårigheter. Idag är UNHCR en av världens främsta humanitära organisationer och har sedan 1950 hjälpt fler än 50 miljoner människor.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.