Skip to main content

Frösundas tillstånd inom personlig assistans är klart

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 06:11 CEST

Nu har Socialstyrelsen beviljat tillstånd för Frösunda inom personlig assistans. Handläggningstiden hos Socialstyrelsen har tyvärr varit utdragen på grund av den stora mängd av ansökningar som inkommit till Socialstyrelsen, men också för att ansökningar från nya verksamheter har hanterats med förtur.

- Det känns bra att vi nu har fått vårt tillstånd. Socialstyrelsen är nöjda med Frösundas rutiner och arbetssätt, vilket är ett gott omdöme för vårt kvalitetsarbete. Tillståndet visar att vi är en godkänd utförare men innebär inga förändringar i sak. Frösunda har över 15 års erfarenhet inom personlig assistans och vårt arbete för våra kunder fortsätter som tidigare. Vi arbetar hela tiden för att bli ännu bättre och ge våra kunder den omsorg och personliga assistans de behöver, säger Susanne Sidén, VD Frösunda.

Tillståndet höjer lägsta kvalitetsnivån inom branschen

Från och med den 1 januari 2011 krävs det tillstånd från Socialstyrelsen för att bedriva personlig assistans. Tillståndsplikten är en följd av ändringar i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och innebär att man som assistansanordnare måste uppfylla uppställda krav för att få utföra personlig assistans. Det handlar helt enkelt om att samma villkor ska gälla för stora liksom små utförare.

-  Vi tycker att det är positivt att tillstånd och tillsyn införs inom personlig assistans precis som inom andra delar av omsorgen. Det bidrar till att kvalitetsnivån på den utförda personliga assistansen höjs i hela branschen och bland alla utförare, säger Susanne Sidén.

Frösunda har 6000 medarbetare över hela Sverige som ger vård, omsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning eller social problematik. Vi erbjuder också skola och äldreomsorg. Det gör oss till en av de ledande privata aktörerna i Sverige. Frösunda finns också i Norge.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy