Skip to main content

Fryshuset och Södertörns högskola inleder samarbete

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2017 14:39 CEST

Fryshuset har idag verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar, Skärholmen, Husby och i Danmark.

Fryshuset och Södertörns högskola verkar båda för ett socialt hållbart samhälle utifrån flera aspekter. Samarbetet bygger på ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan högskolans forskare och studenter samt Fryshusets personal, deltagare och elever. Syftet är att utveckla nya samverkansformer utifrån ett långsiktigt perspektiv där det vetenskapliga och det praktiska förenas för att skapa förutsättningar för nya, innovativa lösningar på vår tids stora sociala utmaningar.

Fryshuset och forskare från Södertörns högskola och studieprogrammet Socialt arbete med storstadsprofil, kommer att skapa gemensamma projekt där Fryshuset kan använda sig av och levandegöra forskningen i sitt praktiska arbete med att skapa förebyggande sociala insatser för unga som befinner sig i eller riskerar att hamna i ett utanförskap.

– Vi är glada över det här samarbetet som kommer att ge både studenter på Södertörns högskola och Fryshusets mångfald av deltagare möjligheter att bredda sina nätverk och ta del av såväl akademiska som praktiska utmaningar, säger Rita Criborn Krafft, utvecklingschef på Fryshuset. 

Genom samarbetet ges högskolans studenter möjligheter att bredda sina nätverk och praktiska kunskaper tillsammans med Fryshuset samtidigt som Fryshusets elever och deltagare i olika verksamheter får möjlighet att besöka Södertörns högskola och bekanta sig med den akademiska miljön.

Samarbetet inleds under 2017.

Kontakt:

Lotta Lundberg, Chef Fundraising & näringslivssamarbeten, Fryshuset, e-post: lotta.lundberg@fryshuset.se

Jonas Lindström, Fil. dr i sociologi och lektor i socialt arbete, Södertörns högskola. e-post: jonas.lindstrom@sh.se

--

Om Södertörns högskola

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. www.sh.se

Om Fryshuset

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Fryshuset är en ideell organisation för och med unga som funnits sedan 1984. Vi bedriver ett 50-tal olika verksamheter som sträcker sig från skola till kultur och nöjen vidare till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala utmaningar. Genom att möta och satsa på unga vill vi bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar för att alla ska få vara med och bidra! www.fryshuset.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy