Skip to main content

Att lagen medvetet urholkas är nu bevisat

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:46 CET

Rapporten som offentliggjordes den 31 januari 2007 bekräftar våra egna erfarenheter och slutsatser att allt fler kommuner upprättar särskilda riktlinjer för LSS. Riktlinjer som allvarligt inskränker rätten till ett liv som i möjligaste mån liknar det liv som andra, utan funktionshinder, lever i Sverige idag. Rätten till ett gott liv borde vara en självklarhet i vårt land, och vi kunde, när LSS infördes 1994 med stöd av en enig riksdag, inte föreställa oss att rättigheterna i LSS någonsin skulle ifrågasättas, allra minst av de ansvariga huvudmännen, landets kommuner. Ändå är det precis det som nu tydligt uttrycks av en majoritet kommuner i Sverige som till länsstyrelserna uppgett att de har politiskt antagna riktlinjer för LSS. Rapporten slår fast att: ”I nästan alla riktlinjer finns det bestämmelser eller rekommendationer som är begränsande för de personer som har rätt till insatserna.” Situationen är ”mycket allvarlig”. -Personer med funktionshinder har rätt att få sin ansökan om stöd och service enligt LSS prövad utifrån sina individuella behov. Riktlinjer som innehåller inskränkningar av den rätten är i direkt konflikt med de grundläggande intentionerna i lagen, och den enskilde tillförsäkras inte längre goda levnadsvillkor, säger FUB:s ordförande Anna-Lena Krook. Rapporten har överlämnats till socialdepartementet och FUB förväntar sig nu att regeringen vidtar omedelbara åtgärder. Detta med anledning av rapportens allvarliga slutsatser och att de som utsätts för detta ofattbara godtycke och omfattande rättsosäkerhet är personer med svåra, livslånga funktionshinder som i regel hela livet är helt beroende av att rätt stöd och service ges i hemkommunen. FUB kan med anledning av rapportens synnerligen graverande innehåll inte acceptera att dessa missförhållanden kvarstår olösta med eventuell hänvisning till den pågående LSS-utredningen. Kommunala riktlinjer som inskränker LSS måste omedelbart bort! Att landets länsstyrelser nu omgående kontaktar respektive kommun med kritik och krav på åtgärder, är inte tillräckligt. FUB har erfarenhet av att länsstyrelsernas sakliga och kompetenta tillsyn tyvärr inte alltid efterföljs av kommunerna. Enligt vår mening är tillsynen helt enkelt inte tillräckligt kraftfull mycket på grund av att otillräckliga sanktionsmöjligheter. Kritik från länsstyrelserna i LSS-frågor är dessutom numera så vanligt förekommande att berörda kommuner varken skäms eller ber om ursäkt för sina brister, än mindre åtgärdar dessa. Vi förväntar oss också att Sveriges kommuner och landsting (SKL) tar sitt ansvar och öppet och bestämt tar avstånd från sina medlemmars odemokratiska agerande mot en liten grupp medborgare som inte begär mer av samhället än det som i det dagliga livet är en självklarhet för dem som inte har funktionshinder. För många är till exempel ledsagarservice en nödvändig insats för att få leva som andra och kunna förflytta sig utanför sin hemmiljö. Ändå är det, enligt rapporten, den insats som har flest begränsningar i omfattning och geografiskt område. FUB vill ha klart besked från SKL: Är det att kräva för mycket av kommunen att få åka och hälsa på en vän eller släkting i en annan kommun, när man själv vill? Och vad ska man göra åt den kommun som bara tillät två dagars semester per år utanför sin gruppbostad? För mer info kontakt Ingela Stade Ombudsman Riksförbundet FUB, För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna ingela.stade@fub.se 08-508 866 44 Jesper Tottie Informationsansvarig Riksförbundet FUB, För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna jesper.tottie@fub.se 08-508 866 40, 0731-66 44 22

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.