Skip to main content

Fredrik Lagerholm springer 630 mil för en god sak med bl.a. Wassberg och Palm, målgång i Västerås tisdag 2 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 16:36 CEST

Den 25:e juni gjorde Fredrik Lagerholm de första löpstegen på projektet 630 mil. Projektets namn är samtidigt den sträcka som han springande genom Sverige avser att tillryggalägga på 100 dagar! Det finns två mål med projektet, dels att bidra till att skapa mötesplatser och ett vidgat kontaktnät för människor med funktionsnedsättning inom Sverige, dels att samla in pengar till stöd för det internationella arbete som bedrivs av Riksförbundet FUB. Ett arbete som äger rum i Rwanda, Sri Lanka, Bolivia, Bosnien-Herzegovina, Peru, Tanzania och Nicaragua. Man kan läsa mer om projektet och vad det innebär på www.fub.se/630mil/

I Jämtland fick Fredrik träffa sin stora idol Tomas Wassberg och ett hedersmedlemskap i Åsarnas skidklubb. I Lidköping fick även Fredrik springa med en annan idol, nämligen Evy Palm och ett medlemskap i FUB.

Den 2 oktober går Fredrik i mål under festliga former i sin hemstad Västerås. Tack till alla lokalföreningar och personer som ställt upp och hjälpt till och hejat! Och största tacket till Fredrik!

I många länder lever de flesta personer med utvecklingsstörning i fattigdom och i en utsatthet som är svår att föreställa sig. Det internationella arbete som Riksförbundet FUB bedriver har därför betydelse.  Fredriks prestation är helt fantastisk och du har nu möjlighet att bidra till att det ena syftet med projektet, stödet till FUB:s internationella arbete, blir så framgångsrikt som möjligt. Detta genom att ge ett bidrag till Riksförbundet FUB via bankgiro 900-8038 eller plusgiro 90 08 03-8. Märk inbetalningen 630 mil.

Mer info Fredrik Lagerholm, 0709 35 66 68

Thomas Jansson, ordförande FUB, 0735 08 82 95

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy