Skip to main content

FUB och Erikshjälpen får stöd av Svenska PostkodLotteriet för inkluderande skolprojekt i Östafrika

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 11:53 CET

Come together

90 % av barn med funktionsnedsättning har inte tillgång
till skolan i världens utvecklingsländer. Det vill vi ändra på! Genom att skapa
mötesplatser och gemensamma aktiviteter på skolor i Östafrika ger ”Come
together” exempel på vad en skolgång kan innebära för alla.

"Come together” är ett projekt där vi förenar FUBs
kompetens om barn med funktionsnedsättning med Erikshjälpens långa erfarenhet
av barnrättsarbete i utvecklingsländer. ", säger FUBs ordförande Thomas
Jansson

Genom satsningarna i projektländerna ska barn med
funktionsnedsättning få möjlighet att komma till skolan och delta i skapande
och inkluderande aktiviteter tillsammans med jämnåriga barn.

”Come together” är ett av Svenska PostkodLotteriet
SpecialProjekt med fokus på millenniemålen 2013 och beviljades ett stöd på 6
miljoner kronor.

”Trots att alla barn har rätt till skolgång vet vi att så
inte är fallet. Att vara med och stödja barn med funktionsnedsättning så att
även de har möjlighet att ta del av skolundervisningen känns angeläget”, säger
PostkodLotteriets välgörenhetschef Stina Götbrink.

Svenska PostkodLotteriet finansierar i år sju nya projekt
med fokus på millenniemålen.

SpecialProjekt millenniemålen 2013 är samlingsnamnet för sju
projekt som tillsammans får dela på 60 miljoner kronor från Svenska
PostkodLotteriet. Projekten verkar inom olika områden, men med det gemensamma
övergripande målet att bidra till att uppfylla millenniemålen.

Här är länken till Svenska PostkodLotteriets sida om Human Rights Projects där
alla projekt beskrivs. https://www.postkodlotteriet.se/Formanstagare/Vara-formanstagare/Formanstagarorganisation/SpecialProjekt-2013.htm

För mer information

Jesper Tottie

0731664422

jt@fub.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera