This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Riksförbundet FUB:s kanslichef Maria Sundström Foto: Linnea Bengtsson
Riksförbundet FUB:s kanslichef Maria Sundström Foto: Linnea Bengtsson

Pressmeddelande -

​FUB vidtar åtgärder på grund av coronaviruset

Coronaviruset, covid-19 sprids nu snabbt även i Sverige. Då många i FUB:s målgrupp tillhör riskgruppen som bör skyddas särskilt mot smitta väljer Riksförbundet att ställa in flera planerade möten och aktiviteter de kommande veckorna.

FUB är ett riksförbund med 26 000 medlemmar i 150 lokalföreningar över hela landet. Träffar, konferenser och utbildningar innebär mycket resor för förtroendevalda och anställda.

Nu ställs alla möten in eller ersätts med digitala möten. Tills vidare tillåts heller inga utlandsresor i tjänsten för anställda eller förtroendevalda.

– Då vi vet att många i vår målgrupp tillhör riskgruppen och då Stockholm nu klassas som högriskområde väljer vi att ta detta beslut, säger Maria Sundström, kanslichef för FUB:s förbundskansli.

Exempel på träffar som nu ställs in är en utbildning för rättsombud och medlemsrådgivare, 20-22 mars och Inre Ringen Sveriges styrelsemöte 27-29 mars. Även det planerade Rundabordssamtalet om personalkompetens den 16 april ställs in. Förbundsstyrelsens mars-möte hålls digitalt. Vid det mötet tas beslut angående FUB:s förbundsstämma, Inre Ringens riksstämma och Forum FUB som har planerats till 7-10 maj. 

– FUB följer noga utvecklingen och de beslut som myndigheter tar. Inga av de aktiviteter som FUB arrangerar ska äventyra våra medlemmars hälsa, säger Maria Sundström.

Kontakt:

Maria Sundström
Kanslichef
08-508 866 48
maria.sundstrom@fub.se

Ämnen


FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är nästan 26 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Presskontakt