Skip to main content

Ge fler elever chans till samläsning – debattinlägg av tre förbund

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2018 17:26 CET

Låt fler i gymnasiesärskolan samläsa med elever på gymnasiet, skriver FUB tillsammans med Svenska Downföreningen och Autism- och Aspergerförbundet i en debattartikel idag.

Elever i gymnasiesärskolan ska ha samma chans som andra gymnasieelever att lära sig och utvecklas så långt som möjligt. Det får de inte idag. Samläsning är ett sätt att öka utvecklingsmöjligheterna som måste erbjudas fler.

Låt fler i gymnasiesärskolan samläsa med gymnasiet – debattartikel i Lärarnas tidning

Låt fler i gymnasiesärskolan samläsa med gymnasiet

Samtliga elever i Sverige har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning som främjar utveckling och lärande. Utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov och ge dem stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. För vissa elever i gymnasiesärskolan är så kallad samläsning det bästa sättet för att utvecklas och lära sig. Då läser elever från gymnasiesärskolan tillsammans med elever från gymnasieskolan.

I regleringsbrevet för 2017 gav Utbildningsdepartementet Skolverket i uppdrag att kartlägga undervisningen i samtliga gymnasiesärskolor som erbjuder samläsning med gymnasieskolan. Drygt ett år senare släpptes rapporten ”I mötet mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan”. Där konstateras att samläsning kan innebära att elever i gymnasiesärskolan får pedagogiska och sociala utmaningar som de inte möter i gymnasiesärskolan, och som i förlängningen förbereder dem bättre för ett arbete efter utbildningen. Samläsningen är även utvecklande för eleverna i gymnasieskolan.

Men samma rapport visar att enbart fyra av tio gymnasiesärskolor erbjuder samläsning. Den når mindre än 1 procent av eleverna i gymnasiesärskolan enligt Skolverkets statistik från 2016.

Ett betydande hinder är att gymnasieskolorna ofta ligger långt ifrån varandra rent geografiskt. Det sker en ökad segregering idag till följd av att många gymnasiesärskolor flyttas längre bort från gymnasieskolorna.

Ett annat betydande hinder är det faktum att flera lärare och rektorer inte vet vad som gäller vid samläsning. Flera lärare saknar även kompetens i att undervisa från två kursplaner parallellt. Felet ligger inte hos dem, utan är ett symtom på bristfällig information och otydliga regelverk.

Flera lärare vittnar i Skolverkets rapport om att de aldrig ens träffat en elev från gymnasiesärskolan. Okunskapen och osäkerheten bidrar till att många avstår från att erbjuda samläsning, vilket i första hand drabbar eleverna. I förlängningen ställer det höga krav på att elever och anhöriga själva är införstådda i sina rättigheter, samt är kapabla att kräva det de har rätt till.

Vår ståndpunkt är att dessa krav inte är rimliga, det strider mot den likvärdiga skolan. Alla elever behöver få möta pedagogiska och sociala utmaningar som förbereder dem för de utmaningar som väntar efter skoltiden.

Skolverket föreslår att samläsning i gymnasiet ska regleras i skollagen och att lärare och rektorer bör informeras om möjligheterna. Förslagen är bra – men långt ifrån tillräckliga. Det behövs ordentliga satsningar för att fler än en procent av eleverna i gymnasiesärskolan ska få chansen att samläsa.

Samläsning är inte lösningen på alla skolans utmaningar, men är ett steg i rätt riktning för de elever som kan och vill. Att så många elever inte får chans att utvecklas till sin fulla potential är inte värdigt den svenska skolan 2018. Vi vill att Utbildningsdepartementet tar fortsatt ansvar för denna viktiga fråga genom att:

  • Reglera samläsning i gymnasiet genom skollagen.
  • Ansvara för att strukturella hinder för samläsning undanröjs.
  • Genomföra informations- och utbildningssatsningar för lärare och rektorer om samläsning.
  • Ge lärare verktyg för att undervisa i olika kursplaner parallellt.
  • Ge elever och anhöriga information om rättigheter och möjligheter under skolgången.

Thomas Jansson, förbundsordförande Riksförbundet FUB
Zarah Melander, ombudsman Riksförbundet FUB
Anne Lönnermark, förbundsordförande Autism- och Aspergerförbundet
Veronica Magnusson Hallberg, ordförande Svenska Downföreningen

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 26 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy