Skip to main content

Konkurrensutsättning! Hjälp, vad gör vi nu?

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 13:49 CEST

På begäran av många lokalföreningar och enskilda medlemmar ger Riksförbundet FUB nu ut en lathund för det lokala arbetet i samband med konkurrens­utsättning av verksamhet enligt LSS.

Innehåll

Skrifterna är en handledning för FUB:s lokalföreningar i konsten att påverka i de kommunala processerna och besluten, med utgångspunkt i de särskilda kunskaper om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser som finns bland FUB:s medlemmar. Därigenom är skrifterna även en påminnelse om vår rätt och möjlighet som medborgare att bidra till ett samhälle för alla.

Översikten och särskilt Arbetsredskapet beskriver de möjligheter till inflytande och påverkan som den individuella planen ger, även i samband med konkurrensutsättning. Dessutom betonas den samverkan som kommunen är skyldig att regelbundet hålla med FUB och andra intresse­organisationer. Samverkan är inte minst ett sätt att tillföra kommunen värdefulla kunskaper.

I avsnittet Valfrihet och utvecklingsstörning beskrivs några av svårigheterna när honnörsord som "kundval" och "valfrihet" skall ges ett konkret och aktivt innehåll för personer med utvecklingsstörning.

Två versioner

FUB:s lathund om konkurrensutsättning ges ut i två versioner, en enkel Översikt och ett fylligare Arbetsredskap. I båda versionerna finns aktuella lagar och en beskrivning av de olika stegen i den kommunala processen: från förslag om konkurrensutsättning över etiska perspektiv till frågor om vad som bör beaktas vid en ny upphandling av redan tidigare konkurrensutsatt verksamhet.

Båda versionerna kompletteras med hänvisningar till aktuell lagstiftning och vägar till ytterligare kunskap

Beställ!

FUB:s skrifter om konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS kan laddas ner för egen utskrift via www.fub.se/publikationer De kan även beställas från FUB:s kansli, telefon 08 - 508866 00 eller via FUB:s hemsida.

Har du frågor kring FUB:s lathund om konkurrensutsättning, kontakta gärna

Pie Blume, ombudsman

Telefon 08 - 508866 27

pie.blume@fub.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy