Skip to main content

Ninjakoll 2 - "Smygpremiär"

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 12:19 CEST

Premiärvisning av Ninjakoll 2 - "Smygpremiär"

Den 2 april 2009 kl.12.30 - 15.30

på biograf Zita, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm

Efter succén Ninjakoll kommer nu fortsättningen - Ninjakoll 2 - en film och ett läromedel om att forma sin egen framtid. Upplev ett unikt läromedel och möt människorna bakom... skådespelare, aktörer, producenter, manusförfattare, idégivare, projektgruppen!

 

Delaktighet, kreativitet och inflytande genom hela processen
Över 50 ungdomar och unga vuxna som själva har en utvecklingsstörning har varit med och initierat materialet, bidragit med frågeställningar och manusunderlag, ingått i projektgrupp, referensgrupper och, inte minst, är programledare och huvudaktörer på filmen. "Smygpremiären" är i första hand just för dessa personer som nu för första gången skall få se det färdiga resultatet och i samband med detta uppmärksammas för sina insatser.

Filmerna är gjorda av ett produktionsbolag med erfarenheter från ungdomsprogram inom TV och har därför både hög kvalitet och en ung, modern framtoning som som lyfter fram målgruppen på ett positivt sätt.

Ett läromedel som ger superkoll
Ninjakoll 2 är ett läromedel som riktar sig till elever i gymnasiesärskolan. Det handlar om att få kunskaper om Arbete, Utbildning, Bostad och Fritid så att man redan i skolan kan förbereda sig och vara med och bestämma om sitt framtida liv. Materialet kommer att bestå av två DVD-filmer och lärarhandledning och vara helt färdigt 1 oktober 2009. Materialet tas fram i ett projekt som bedrivs vid FUB:s forskningsstiftelse ALA i samarbete med Riksförbundet FUB. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Ninjakoll betyder att ha superkoll och målet med filmen är att ge elever i gymnasiesärskolan faktakunskaper och positiva förebilder så att de själva kan utveckla en aktiv delaktighet i sin egen framtid.

Utifrån principerna om allas lika värde och lika rättigheter är det viktigt att öka förutsättningarna för självbestämmande och delaktighet för personer som har en utvecklingsstörning. Självbestämmande innebär att vara den primära orsaken till vad som händer i ens eget liv och att kunna göra val och fatta beslut.

Delaktighet kräver att man är välinformerad så att man kan agera målinriktat och planerat. Det är detta läromedlet Ninjakoll2 skall möjliggöra för ungdomar i gymnasiesärskolan.

Mer info

Iren Åhlund

Tel: 08-508 866 86

E-post: iren.ahlund@fub.se

 

Cecilia Olsson

Tel: 0739500733

E-post: cecilia.olsson@ala.fub.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy