Skip to main content

PostkodLotteriet ger FUB möjligheter att göra mer!

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 11:56 CET

Svenska PostkodLotteriet delar i år ut fem miljoner till
Riksförbundet FUB.

- Vi är glada och tacksamma, detta ger ökade möjligheter att
förbättra situationen för personer med utvecklingsstörning, säger Thomas
Jansson, ordförande FUB.

Riksförbundet FUB är en av 44 förmånstagare i Svenska
Postkodlotteriet.

I år delar Svenska PostkodLotteriet ut en miljard till Sveriges ideella sektor

– Vi stärker vår position och tar marknadsandelar samtidigt
som spelmarknaden minskade med en procent. En stark produkt, effektiviserad
drift och fortsatt framgångsrika TV-format är några av nycklarna, säger
PostkodLotteriets vd, Niclas Kjellström-Matseke. 

Att leva med utvecklingsstörning innebär en tillvaro med
många utmaningar. FUB bevakar därför personer med
utvecklingsstörnings intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos
myndigheter inom olika samhällsområden. FUB är en intresseorganisation som
arbetar för att alla som har en utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott
liv.

FUB ger också medlemsstöd och skapar mötesplatser där vi kan
dela erfarenheter och lära av varandra samt understöder projekt som bedrivs i
FUB:s eller närstående organisationers regi. FUB:s mål är ett tillgängligt
samhälle där alla är delaktiga utifrån sina förutsättningar.

FUB bildades 1956 och har cirka 26 500 medlemmar i 150
lokalföreningar runt om i landet.

Mer info www.fub.se

Thomas Jansson, förbundsordförande

073-508 82 95

thomas.jansson@fub.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy