Skip to main content

Pressinbjudan: Välkommen till FUB:s seminarier i Almedalen!

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 14:45 CEST

FUB kommer till Almedalen 2018!

Särskolans vara eller icke vara. Problematiken med gruppbostäder, meningslösa dagliga verksamheter och hinder för unga med funktionsnedsättning att nå arbetsmarknaden. Vi lyfter bristen på kunskap hos personal som leder till lidande och dödsfall, och vad är det egentligen som gör en text enkel att förstå? Missa inte FUB:s seminarier i Almedalen - vi har ett gediget utbud av viktiga panelsamtal.


Kvar på arbetslivets perrong när Sverige går som tåget - för att vi har en funktionsnedsättning.
Arrangör: Riksförbundet FUB och Autism- och Aspergerförbundet
Datum och tid: tisdag 3/7 kl 10.30 - 11.30
Plats: Uppsala Universitet, E-huset, Huvudentré Cramérgatan 3

Arbetsmarknaden slår igen dörren i ansikte på många unga vuxna med funktionsnedsättning. Särskilt unga tjejer drabbas av stereotypa föreställningar och låga förväntningar. Hindren till ett framtida arbetsliv tornar upp sig redan under skoltiden och fortsätter efter gymnasiet. Hur kan de undanröjas?

Panelen:
Inger Ashing, tidigare nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar
Lars Lööw, Generaldirektör för ESF-rådet
Marcus Ohlström, utredare, samt projektledare för uvas-funktionen (PhD)
Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet
Moderator: Mikael Klein, intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige

.

Behöver Sverige fortfarande en sär-skild skola?
Arrangör: Riksförbundet FUB
Datum och tid: tisdag 3/7 kl 14.30 - 15.15 
Plats: Mötesplatsen Full Delaktighet, Birgers gränd 1

I Sverige har alla elever enligt lag rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalité, men det är inte den verklighet som många elever i särskolan möter i sin utbildning. Fungerar verkligen särskolan? Ska vi ha kvar särskolan i Sverige och hur ska den i sådant fall utvecklas?

Panelen: 
Helene Öberg, Statssekreterare, Miljöpartiet. 
Lotta Edholm, Partistyrelseledamot, Liberalerna.
Åsa Vikström, Regionschef norr, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Robert Öberg, Biträdande rektor, ansvarig skolledare grundsärskolan, Mörtviksskolan.
Daniel Östlund, Forskare, Högskolan Kristianstad. 
Moderator: Malin Crona, journalist och föreläsare. 

.

Kan okunskap döda? Statistik visar att hälsan försummas hos personer med utvecklingsstörning.
Arrangör: Riksförbundet FUB
Datum och tid: tisdag 3/7 kl 15.45 - 16.30
Plats: Mötesplatsen Full Delaktighet, Birgers gränd 1

Vi lyfter den skrämmande bristen på kunskap hos personal i gruppbostäder och daglig verksamhet som leder till överdödligheten i cancer och dödsfall till följd av okunskap. Vilka insatser krävs för att förbättra hälsan för en grupp som är beroende av omgivningens kompetens?

Panelen: 
Karin Flyckt, Funktionshindersamordnare, Socialstyrelsen.
Thomas Lindén, Ordförande, Sveriges Läkarförbunds Etik- och Ansvarsråd.
Bodil Westman, Regional Samordnare kontaktsjuksköterskor, Specialistsjuksköterska, Stockholms läns landsting, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Elaine Johansson, Kommittén för hälsa och vård, Riksförbundet FUB och FUB Västra Götaland.
Anna Thomsson, Handläggare, SKL, avdelningen för vård och omsorg.
Moderator: Elisabeth Sandlund, Journalist, Tidningen Dagen

.

En daglig verksamhet enligt LSS med innehåll och mening - Vilka är hindren?
Arrangör: Riksförbundet FUB
Datum och tid: onsdag 4/7 kl 9.30 - 10.15
Plats: Mötesplatsen Full Delaktighet, Birgers gränd 1

Trots att daglig verksamhet enligt LSS ska erbjuda meningsfull och stimulerande sysselsättning för dem som beviljas insatsen, upplevs alldeles för många verksamheter som meningslösa. Vad krävs för att den största LSS insatsen ska leva upp till lagens intentioner?

Panelen: 
Eva Flygare Wallén, Forskare, Karolinska Institutet. 
Mats Eriksson, Verksamhetschef, Medis 5. 
Pia Käcker, Forskare, fil.dr i handikappvetenskap, Linköpings Universitet. 
Marjana Tornmalm, Utredare, Socialstyrelsen. 
Moderator: Annika Nyström-Karlsson. 

.

Mångårig väntan på gruppbostad – varför har unga med utvecklingsstörning satts på undantag?
Arrangör: Riksförbundet FUB
Datum och tid: onsdag 4/7 kl 10:45 - 11.30
Plats: Mötesplatsen Full Delaktighet, Birgers gränd 1

Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har som alla andra en önskan om att flytta hemifrån. Men för många är detta inte möjligt eftersom de bor i kommuner som hellre betalar vite istället för att följa lagen om bostadsförsörjning. Andra hänvisas till institutionsliknande gruppbostäder.

Panelen: 
Inger Larsson, Inspektör, Inspektionen för vård och omsorg. 
Niklas Altermark, Forskare, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 
Elaine Johansson, Ordförande, Läns FUB, Västra Götaland. 
Ulrika Hägred, Expert, Boverket. Moderator: 
Moderator: Elisabeth Sandlund, Journalist, Tidningen Dagen

.

Om du lyssnar på oss blir din text begriplig!
Arrangör: Riksförbundet FUB, Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet. 
Datum och tid: onsdag 4/7 kl 15.00 - 18.00 (seminarium följt av workshop)

Arvsfondsprojektet Begriplig text tar reda på vad som gör texter enkla att läsa och förstå. Det gör vi framförallt genom att låta personer med egna kognitiva svårigheter komma till tals. På seminariet diskuterar vi information om valet, webbtillgänglighet och demokrati. Vi inleder med en presentation av vad vi hittills kommit fram till. Därefter kommer panelen att få svara på våra deltagares frågor om begriplig text och information. Frågorna har vi spelat in på förhand på video.

Panelen:
Gabriella Sandström, Språkrådet
Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter
Ann Ander, Logoped med specialkompetens inom afasi
Maria O’Donnell, Myndigheten för tillgängliga medier
Eva Solberg, Moderat politiker
Torbjörn Lundgren, författare med dyslexi
Stefan Johansson, Begripsam

För mer information kring FUB:s deltagande i Almedalen, vänligen kontakta Rebecka Zackrisson, 08 - 508 866 54, rebecka.zackrisson@fub.se

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.