Skip to main content

Viktigt med översyn av lättläst – men förslaget gynnar inte de svagaste läsarna (FUBs remissvar ang. SOU 2013:58)

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2014 14:45 CET

Remissvar från FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)
Lättläst-utredningen SOU 2013:58

Nu har FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, lämnat sitt yttrande på den högaktuella Lättläst-utredningen. Förbundet representerar de som enligt utredarens förslag skulle räknas till de primära målgrupperna för lättlästa nyheter, information och litteratur, nämligen personer med kognitiva funktions-nedsättningar. Men FUB tror inte att de förslag som utredaren lägger fram kommer att gynna förbundets medlemmar.

- Det var viktigt med en översyn av lättläst-verksamheten, säger Thomas Jansson, förbundsordförande FUB, men med det här förslaget missar man demokratiperspektivet, som borde funnits med som en bärande princip i varje avsnitt i utredningen.

I sitt remissvar menar FUB att rätten för varje individ, oavsett funktionsnivå, att få samhällshällsinformation och att vara delaktig i samhället inte lyfts fram alls i utredningen. FUB vill lyfta fram vikten av att konventionen för personer med funktionsnedsättning iakttas. Vidare anser FUB att det är oerhört viktigt att man inte splittrar den verksamhet som i dag finns på Centrum för lättläst. Det måste finnas en aktör som ansvarar för och ser till helheten, menar FUB.

Förbundet avslår både förslaget om avgränsning av målgrupperna för lättläst, där man delar in i primära och sekundära grupper, och att insatserna för lättläst skulle överföras till MTM, Myndigheten för Tillgängliga Medier, då man anser att det skulle innebära en kvalitets-försämring. Förslaget att lägga den lättlästa tidningen och böckerna inom statlig verksamhet avslår FUB och man betonar att tryckt material inte kan ersättas av digitalt för förbundets medlemmar.

FUB ser däremot positivt på förslaget om ett nationellt kunskapscentrum, men tycker inte att ett sådant behöver ligga inom en statlig myndighet. Ett brukarråd med tydligt inflytande från medlemmarna samtycker man också till.

Vad gäller information och marknadsföring understryker FUB behovet av nuvarande Läsombuds-verksamhet, där personal inom omsorgen läser högt för boende inom exempelvis daglig verksamhet. FUB noterar att Läsombudsverksamheten, som berör så många människor, varken nämns i utredningen eller i de positiva remissvar som hittills har offentliggjorts.

Se artikel om lättläst i FUB:s tidning Unik
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/unik_6-13_s6-8.pdf

Läs FUBs remissvar i sin helhet
www.regeringen.se/content/1/c6/22/59/59/399f9971.pdf

För mer information kontakta gärna

Thomas Jansson, förbundsordförande FUB
tel: 073 508 82 95

Alf Lundin
Sakkunnig i lättlästfrågor och 1:e vice ordförande
tel: 070 565 80 10

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.