Skip to main content

Pressmeddelande för omedelbar publicering 2018-11-08

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2018 07:00 CET

GAEU skrev sex beviljade ansökningar till SME-instrumentet Fas 1

Sex företag beviljades bidrag från SME Instrumentet, Fas 1

Sex företag med ansökningar skrivna av GAEU Consulting har vardera beviljats 50 000 euro från SME-instrumentets Fas 1. Företagen positionerar sig nu på bästa sätt inför Fas 2.

Beviljade företag

  • Ekowasher Sweden AB. System för miljövänligt optimerad rengöring och sanering.
  • Enjay AB. Kommersialiserar unik energiåtervinning för restaurangventilation.
  • Integrative Research Laboratories Sweden AB. Ny terapi för Parkinsons sjukdom.
  • Sinfonia Biotherapeutics AB. Skräddarsydd behandling på cellnivå för fronto-temporal demens och genetiskt relaterade särsjukdomar i centrala nervsystemet.
  • Gedea Biotech AB. Ny, miljövänlig, effektiv och resistensfri behandling av vaginit.
  • Sinntaxis AB. Ny, unik metod att förbättra neurologisk funktion efter stroke. 

Roland Vilhelmsson, VD, GAEU Consulting:

– Vi selekterar noga och väljer att samarbeta med innovativa företag med betydande tillväxtpotential. Teknikhöjd och stark kompetens i projektteamet är avgörande för en lyckad ansökan. Dessa kvaliteter återfinns i allra högsta grad i de beviljade företagen.

Roland Vilhelmsson, vd, GAEU Consulting, roland.vilhelmsson@gaeu.se

Bilder till fri publicering finns på pressrummet på www.gaeu.se

GAEU Consulting är marknadsledare när det gäller att ordna EU-bidrag och annan offentlig finansiering till innovativa företag. På www.gaeu.se finner du Sveriges längsta referenslista med glada företagare som vi har rådgett.