Skip to main content

SME-instrumentet: GAEU skrev fem beviljade ansökningar i årets första Fas 1-omgång

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2018 07:00 CEST

GAEU skrev fem beviljade ansökningar till Horizon 2020 SME-instrumentet

I årets första ansökningsomgång till Fas 1 i SME-instrumentet skrev GAEU Consulting hela fem godkända ansökningar för svenska innovationsföretag.

Tomasz Wasik, chef GAEU Horizon 2020 Centre of Excellence, kommenterar:

– Kul att se att vår framgångsformel till och med fungerar ännu bättre i SME-instrumentets omstöpta form som EU tillämpar från och med i år. Tack till alla involverade kunder och medarbetare!

Beviljade företag

Beactica. Ny metod för behandling av hjärntumörer.

Windak. Innovativ produktionsprocess.

BiBBInstruments. Nytt biopsiinstrument för cancerdiagnostik.

Gradientech. Ultrasnabbt diagnostikverktyg för bakterieanalys (AST)

Sonetel. Innovativ telefonilösning.

Mer information:

Tomasz Wasik, GAEU Consulting, +48 696 108 683, tomasz.wasik@gaeu.pl

Bilder till fri publicering finns på pressrummet på www.gaeu.se

För att möta globala utmaningar inom bland annat hälsa, miljö och kommunikation har världens ledare förbundit sig att senast år 2030 uppnå Globalmålen. GAEUs uppdrag att bidra till framväxten av de innovativa lösningar som kommer att förändra världen till det bättre. Detta gör vi genom att hjälpa innovationsföretag att bidragsfinansiera sin tillväxt. Vi har Sveriges längsta referenslista när det gäller att skriva framgångsrika ansökningar till H2020 SME-instrumentet och Vinnova.