Skip to main content

Gårdstensbostäder skapar 100-tals jobb

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 08:47 CET

Gårdstensbostäder har hitintills i år förmedlat, i samverkan med företag och stadsdelen, 166 nya arbetstillfällen till arbetssökande Gårdstensbor både i längre och kortare anställningar. Arbetet sker i samverkan med företag och stadsdelen samt social upphandling i våra egna upphandlingar av entreprenörer. Gårdstensbostäder har sedan det bildades 1997 haft  uppdraget att bidra till ökad sysselsättning och utveckling av det lokala näringslivet. Bolaget har under sexton år förmedlat 2 000 jobb och antalet lokala företag har ökat från 8 till 50 under samma period. Att skapa jobb är en del i bolagets mål och uppdrag och att utveckla den sociala dimensionen som en del av hållbarhetsarbetet.

Stadsdelen Gårdsten har under 2010-2012 utmärkt sig genom att ha ökat andelen förvärvsarbetande med 5,3 procentenheter och får därmed nu 4,9 mkr av arbetsmarknadsdepartementet för att stärka, stimulera och utveckla utanförskapsområden.

-  ”Det är fantastiskt att Gårdsten haft den relativt bästa sysselsättningsutvecklingen i arbetsmarknadsdepartementets satsning och att stadsdelen nu tilldelas flera miljoner för att kunna stimlera fortsatt utveckling. Vi, Gårdstensbostäder, jobbar aktivt för att skapa jobb genom att nätverka, stödja och vara idésprutor i samverkan med näringslivet. Detta plus att vi medvetet jobbar med att vara en attraktiv hyresvärd bidrar till vår stadsdels positiva utveckling”, säger Michael Pirosanto, tf VD Gårdstensbostäder.

-  ”Gårdstensbostäder har sedan starten haft ett viktigt uppdrag att stimulera till ökad sysselsättning och vi har medvetet satsat på att ha personer som dagligen jobbar med frågan. Detta ser vi nu resultatet av och att det är en viktig insats för att vi ska bygga ett hållbart samhälle för framtiden”, säger Anneli Snobl, styrelseordförande Gårdstensbostäder och koncernchef i Framtidenkoncernen.


Läs bifogade länkarSABOs Hållbarhetspris 2013

Pressmeddelande Arbetsmarknadsdepartementet 2013-12-18


Gårdstensbostäder är ett av Göteborgs kommunala bostadsbolag och tillhör Förvaltnings AB Framtiden, helägt av Göteborgs stad. Bolaget bildades 1997 med uppgift att förvalta fastigheterna och även utveckla och förnya stadsdelen Gårdsten, ett miljonprogramsområde i nordöstra delen av Göteborg. Bolaget äger 2734 lägenheter och har därmed ca 85 % av alla bostäder i området.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy