Skip to main content

Uppdaterad - Saneringsarbete efter olycka i Östhammar

Nyhet   •   Apr 10, 2018 10:18 CEST

Slamsugning i dike efter dieselutsläpp vid olycka

Uppdaterad 10/4, kl 16.15.

Saneringsarbetet har varit framgångsrikt och har nu avslutats. Nu vidtar återställning av vägen.
Utifrån den lyckade saneringen och den hydrogeologiska kunskapen (kunskap om grundvatten och dess egenskaper) om området så är bedömningen att grundvattenmagasinet inte har förorenats.

För publicerad 10/4, kl 9.30

Olyckan skedde inom vattenskyddsområde och cirka 500 liter diesel beräknas ha läckt ut i mark, väg och diken. Saneringsarbete påbörjades omgående och kommer att fortgå under dagen. En 30 meter lång sträcka grävs upp för att ta bort diesel och förorenad jord.

- Saneringsarbetet har löpt på bra, säger Mikael Ahlbom, enhetschef Drift Syd, Gästrike Vatten. Vad vi kan se just nu så är inte grundvattnet i fara men vi fortsätter att ta jord- och vattenprover löpande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy