Välkommen på avtackning av Gästrike Vattens barnstyrelse

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 08:00 CET

Barnstyrelsen startades för ett drygt år sedan. Syftet var att ta till vara på barns tankar och åsikter i samband med att Gästrike Vatten tog initiativ till att ta fram en pedagogisk strategi för att öka kunskapen om vårt vatten och hur vi kan ta hand om det.

Många underhållsarbeten under oktober - december 2018

Nyheter   •   Okt 12, 2018 12:43 CEST

Gästrike Vatten utför underhållsarbeten i flera kommuner under oktober till december 2018.

Bevattningsförbudet i Östhammar upphör den 1 oktober

Nyheter   •   Okt 01, 2018 08:40 CEST

Efter ett framgångsrikt arbete med att laga läckor kan vi nu lätta på bevattningsförbudet i Östhammar kommun.

​​​Utredningar startar för att förbättra VA-hantering i Östhammars kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 10:29 CEST

Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten.

Gästrike Vatten ger Alunda och Österbybruk möjlighet att växa

Nyheter   •   Sep 24, 2018 09:41 CEST

Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten och speciellt besvärligt är det för Alunda. Gästrike Vatten kommer därför, på uppdrag av Östhammar kommun, att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda.

Hållbara vattentjänster i fokus för afrikanskt studiebesök

Nyheter   •   Sep 07, 2018 14:33 CEST

Trettio deltagare från fem afrikanska länder besöker Sverige och Gästrike Vatten för att lära mer om hållbara vatten och sanitetstjänster.

Tillväxt i Gävle kommun ställer stora krav på den kommunala dricksvattenförsörjningen

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 09:31 CEST

Gävle kommuns översiktsplan har ett befolkningsmål på 120000 invånare år 2030. I Forsbacka och Valbo planerar kommunen för en tillväxt på 600 – 1000 nya bostäder. För att möta behovet står Gästrike Vatten inför en stor utmaning med att skyndsamt möjliggöra att antalet anslutna till kommunalt vatten i Valbo kan ske.

Restriktioner för användningen av dricksvatten i Totra, Bergby och Axmar by

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2018 08:20 CEST

Under de senaste dagarna har läget för vattenförsörjningen försämrats ytterligare i områdena Totra, Bergby och Axmar by i Gävle kommun.

Vattenbrist hotar – Använd dricksvattnet smart!

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2018 11:00 CEST

Det varma och torra vädret fortsätter och nu ökar förbrukningen av dricksvatten i Gävle, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. Samtidigt sjunker grundvattennivåerna stadigt. Om inte vattenförbrukningen minskar finns risk för vattenbrist.

Vi påminner om gällande restriktioner för vattenanvändning i Östhammar kommun

Nyheter   •   Jul 13, 2018 13:28 CEST

Det varma och torra vädret fortsätter och vi påminner om att vi fortfarande har restriktioner för vattenanvändningen i hela Östhammar kommun.

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Presskontakt samt extern och intern kommunikation
  • lenfnazm.sdeafvcsttrrodvm@iwgajostdnrikqkesxvafxttmhends.sllezo
  • 026-17 50 53
  • 076-518 79 38

Om Gästrike Vatten AB

Vatten och avlopp i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner

Gästrike Vatten är ett kommunalägd bolag som levererar dricksvatten och renar spillvatten i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner. Rent vatten och bra avloppsrening är en förutsättning för välfärd.

Gästrike Vatten utvecklar hållbara lösningar för en trygg vattenförsörjning och en hållbar avloppsrening i fem kommuner.

En säker vattenleverans kräver en effektiv samverkan över gränser och mellan många samhällsfunktioner. Tack vare kommunernas samverkan har vi en spetskompetens inom VA och
kontroll på vattenresurserna i regionen. Det skapar möjlighet till givande samverkan med andra aktörer och kloka beslut i samhällsplaneringen.

Spillvattnet renas och återförs till det naturliga kretsloppet på ett ansvarsfullt sätt.

Adress

  • Gästrike Vatten AB
  • Hamnleden 20
  • 806 41 Gävle
  • Sweden