Skip to main content

Pressinbjudan samverkan om Uppsalaåsens viktiga vatten

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 10:06 CET

Långt ner i Uppsalaåsen skyddad av mäktiga jordlager, flödar stora mängder grundvatten. I Älvkarleby pumpas grundvattnet upp och ger ett av Sveriges godaste kranvatten. Vattnet levereras till alla med kommunalt vatten i Älvkarleby kommun och i Furuvik, Gävle kommun. Men det finns mer vatten!

På uppdrag av Älvkarleby och Gävle kommuner fördjupar nu Gästrike Vatten samverkansprojekt för att utreda alternativ för en ny vattenproduktion till nytta för alla i Älvkarleby och Gävle.

Genom samverkan för en ny vattenproduktion ser kommunfullmäktige i både Älvkarleby och Gävle stor potential att säkra tillräckligt med dricksvatten av god kvalitet inför framtiden. Samverkansprojektet ska vara till nytta både för de som har kommunalt VA idag och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling i båda kommunerna och regionalt. Ett underlag för beslut ska vara klart våren 2017.

Media är välkommen!

Dag onsdagen den 3 feb, 2016

Tid 1300

Det här händer Vi ses på en tallhed där grundvatten från Uppsalaåsen pumpas upp. Kläder efter väder. Mats Rostö VD för Gästrike Vatten tillsammans med den politiska styrgruppen informerar om bakgrunden till uppdraget och samverkansprojektet. Möjlighet finns även att tillsammans med dem provsmaka ett av Sveriges godaste vatten. Politiker på plats från styrgruppen:

  • Marie Larsson Kommunalråd Älvkarleby kommun
  • Kenneth Holmström Kommunstyrelsen Älvkarleby kommun
  • Inger Källgren Sawela Kommunalråd Gävle kommun
  • Jörgen Edsvik Kommunalråd i opposition Gävle kommun

Torbjörn Wallin, projektledare och Lena Blad, chef teknik och utveckling på Gästrike Vatten finns med för att svara på frågor om tidigare utredning och projektet som startar nu. Bifogat finns utdrag från beslutsunderlaget för projektet inklusive tidsperspektiv och ekonomi.

Plats Skutskär.

Uppsalaåsen bildades redan under istiden, men det finns fortfarande mycket kvar att ta reda på! Söder om Skutskär har grundvattnet i Uppsalaåsen pumpats upp och undersökt sedan sommaren 2014. Resultaten är positiva och visar på en stor mängd grundvatten att göra dricksvatten av. Nu fördjupas undersökningarna för att ta reda på hur mycket grundvatten som är möjligt att pumpa upp, vilken kvalitet det har och hur det rör sig i marken. Allt för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt!

Om kommunerna väljer att gå vidare med ett genomförande av samverkansprojektet våren 2017, kommer Gästrike Vatten att fortsätta arbetet med vattentäkt, vattenskyddsområde, vattenverk och ledningssystem under många år. Vatten kan rinna i kranarna efter 2020.

– Idag saknar vi en reservvattentäkt för Älvkarleby. Det känns som en väldigt bra lösning att vi kan fördjupa samarbetet med Gävle för att trygga vattenförsörjningen och att fortsätta utveckla Älvkarleby. Sedan många år finns ett samarbete där vattnet i Furuvik kommer från Älvkarleby och Uppsalaåsen, vattnet bryr sig inte om någon kommungräns, säger Marie Larsson, Kommunalråd Älvkarleby.

– Gävle växer och behöver tillgång till mer vatten. Precis som Älvkarleby behövs även reservvatten för att skapa en robust och säker dricksvattenförsörjning. Detta kommer att lösas genom att pumpa vatten från nya vattentäkter. Att samverka för att skapa samordningsvinster genom att kostnader och resurser kan delas känns mycket spännande, säger Inger Källgren Sawela, Kommunalråd Gävle.

Att få uppdraget att utreda hur en vattenproduktion i samverkan skulle kunna se ut är vi naturligtvis mycket positiva till. Under året kommer vi förutom de tekniska frågorna bland annat att utreda hur ett ägande skulle kunna se ut samt hur det ska finansieras. Dessutom utreda hur taxan långsiktigt påverkas för våra kunder i Älvkarleby och Gävle. Totalt handlar det om investeringar runt 500 miljoner kronor för en ny vattentäkt, vattenverk och ledningsnät. Det är en mycket viktigt utredning för att ge bra beslutsunderlag för de styrande, säger Mats Rostö, VD Gästrike Vatten.

Kontakt

Har du frågor om det praktiska vid pressträffen ska du kontakta
Therese Staff, kommunikatör Gästrike Vatten, therese.staff@gastrikevatten.se, 026-17 51 21

Gästrike Vatten är ett kommunalägd bolag som levererar dricksvatten och renar spillvatten i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. Rent vatten och bra avloppsrening är en förutsättning för välfärd.

Gästrike Vatten utvecklar hållbara lösningar för en trygg vattenförsörjning och en hållbar avloppsrening i fyra kommuner som tillsammans 121 664 invånare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy