Skip to main content

Uppsalaåsens goda vatten till fler

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 14:04 CET

Dricksvattnet i Älvkarleby kommun är ett av Sveriges godaste kranvatten 2015. Nu har kommunstyrelsen i Gävle och Älvkarleby har tagit beslut om att fördjupa utredningen om regional samverkan för vattenproduktion i Gävle och Älvkarleby kommun.

Kommunstyrelserna har varit enade om vikten av kostnadseffektiv långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Att bygga infrastruktur för vattenförsörjning är långsamma processer och kommunerna kan tidigast besluta om regional samverkan för vattenproduktion i Gävle och Älvkarleby 2017. Kranvatten beräknas i så fall kunna rinna i kranarna tidigast 2021, säger VD Mats Rostö.

Kommunstyrelsen i Gävle och Älvkarleby ser möjligheten att fler ska få ta del av Uppsalaåsens goda vatten. Beslut togs i kommunstyrelsen i Gävle den 27 oktober och i kommunstyrelsen i Älvkarleby den 11 november 2015 om att fördjupa utredningen om regional samverkan för vattenproduktion i Gävle och Älvkarleby kommun. Det finns redan ett samarbete sedanmånga år där Älvkarleby förser Furuvik med dricksvatten. Kommande lagkrav på vattenproduktion gör att det blir allt fler fördelar med stordrift. Det finns också ett behov av upprustning i båda kommunerna.

Målet med den fördjupade utredningen är att säkra tillräckligt med dricksvatten i god kvalitet för kommande år i de båda kommunerna. Det ska finnas tillräcklig mängd vatten och två produktionsenheter som speglar varandra, så om ett system havererar så tar det andra över. I Gävle kommun växer antalet invånare och antalet anslutna fastigheter till kommunalt vatten ökar men tillgången på vatten är begränsad. Ingen av kommunerna har tillfredsställande reservvatten.

I samband med att utredningen startar i februari 2016 kommer vi att bjuda in till en mediaträff där det finns tillfälle att prata med både politiker och tjänstemän.


Har du frågor ska du kontakta

Eva B Nilsson, kommunikatör Gästrike Vatten. 070-72 98 138, eva_b.nilsson@gastrikevatten.se

Hon hjälper dig att få kontakt med Mats Rostö, vd Gästrike Vatten som har möten hela dagen.

Gästrike Vatten är ett kommunalägd bolag som levererar dricksvatten och renar spillvatten i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. Rent vatten och bra avloppsrening är en förutsättning för välfärd.

Gästrike Vatten utvecklar hållbara lösningar för en trygg vattenförsörjning och en hållbar avloppsrening i fyra kommuner som tillsammans har 121 664 invånare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.