Skip to main content

Vårt vatten - din framtid

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 14:48 CET

När du vrider på din kran får du ett av världens bästa vatten i glaset! Gästrike Vattens ansvar är att leverera ett dricksvatten av hög kvalitet och ta hand om ditt avloppsvatten på ett effektivt och hållbart sätt. För att vi ska kunna säkerställa det nu och i framtiden föreslår vi en höjning av brukningsavgiften i Ockelbo 2017 och 2018.

Gästrike Vatten föreslår att Ockelbo Vatten höjer brukningsavgiften den 1 februari 2017 med i genomsnitt 16,3 % och den 1 januari 2018 med i genomsnitt 14,3 %. Kommunfullmäktige i Ockelbo kommun kommer att fatta beslut om avgiften i december 2016.

-Vi förstår verkligen att det får betydelse för våra kunder när vi föreslår en höjning, framför allt så här sent på året. Att höja avgiften är aldrig vårt mål. Under hösten har vi gjort en genomlysning av verksamheten för att hålla nere kostnaderna så mycket det går. Vi vill ha hållbara lösningar som håller för flera generationer framåt och det krävs mycket pengar för att hålla anläggningarna i gott skick, säger Lena Blad, tf VD Gästrike Vatten.


I Ockelbo behöver vattentornet genomgå en omfattande renovering för att säkerställa vattenkvalitet, vattenleverans och arbetsmiljö. Vi behöver även avsätta 1 miljon kronor per år för att i framtiden avveckla vattenverk och avloppsverk som vi inte har något behov av. Vi utreder nu hur vi långsiktigt ska ha en hållbara VA-försörjning i Ockelbo kommun och då ser vi vilka verk det kommer att gäller. Och på grund av ett ökat antal läckor och stoppar 2016 har vi ett stort underskott som vi måste ta igen.

Ökad intäkt

För Ockelbo Vatten innebär höjningen en ökad intäkt 2017 på 2 miljoner (i genomsnitt 16,3 procent) och 2,4 miljoner 2018 (i genomsnitt 14,3 %) för Ockelbo Vatten.

2017 innebär höjningen för dig i Ockelbo med en medelförbrukning på 100 kubikmeter per år ungefär 120 kronor per månad i Ockelbo

För att säkerställa att vi även i framtiden har en robust dricksvattenförsörjning och avloppshantering ser vi att det finns ett behov av att höja brukningsavgifterna de närmaste åren. I verksamhetsplanen 2017-2020 för Ockelbo Vatten ser vi ett behov av att höja avgiften ytterligare även 2019. Det förslaget kommer under 2017/2018 och beslutas inte av fullmäktige nu i december.

Läs mer om brukningsavgiften och varför vi föreslår att höja här. www.gastrikevatten.se

Kontakt

Therese Staff, kommunikatör Gästrike Vatten, therese.staff@gastrikevatten.se, 026-17 51 21 

Gästrike Vatten är ett kommunalägd bolag som levererar dricksvatten och renar spillvatten i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. Rent vatten och bra avloppsrening är en förutsättning för välfärd.

Gästrike Vatten utvecklar hållbara lösningar för en trygg vattenförsörjning och en hållbar avloppsrening i fyra kommuner som tillsammans 121 664 invånare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.