Pressmeddelande -

Bedrägeriförsök mot Gavlegårdarnas hyresgäster

Gavlegårdarna har fått signaler om att hyresgäster under de senaste dagarna har utsatts för bedrägeriförsök. 

Personer som säger sig representera Gavlegårdarna har via telefon uppgett att bolaget just nu genomför en enkätundersökning kring hur man trivs med sitt boende. I samband med undersökningen erbjuds hyresgästen en bonus och ombeds därför att lämna ut sitt kontonummer.

Gavlegårdarna skulle under inga omständigheter begära bank- eller kontouppgifter från hyresgäster, vare sig via telefon eller vid hembesök. Just nu genomförs inga enkäter eller undersökningar på det här temat, detta görs via bolagets årliga Nöjd-Kund-Undersökning som distribueras digitalt samt per post.

Polisen har varnat för att risken för bedrägerier ökar markant under de omständigheter som just nu råder i och med Corona-Covid -19. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på personer som utger sig för att representera Gavlegårdarna på telefon eller andra sätt. 

Ämnen

Regioner


Känn dig hemma!

Det är den vision vi på Gavlegårdarna arbetar efter – i allt vi gör. Hos oss bor idag närmare 30 000 gävlebor. Genom att löpande renovera våra fastigheter, bygga fler lägenheter, anlägga gröna utemiljöer och arbeta aktivt med samarbeten och sociala initiativ strävar vi efter att våra hyresgäster ska tycka att vi tar vårt förtroende som allmännyttigt bostadsbolag på allvar.

Gavlegårdarna grundades 1917 och är ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag. Vi har idag cirka 70 procent av alla hyreslägenheter i Gävle kommun.

Presskontakt

Erika Strandell

Erika Strandell

Presskontakt Kommunikationschef 070-414 03 00