Skip to main content

Gävle upplevs tryggare idag än 2005

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 11:23 CEST

Gävle upplevs tryggare idag än 2005

Trygghet är något som diskuteras frekvent både i media, mellan grannar och inom bostadsbolaget Gavlegårdarna. En vanlig uppfattning i dessa diskussioner tycks vara att Gävle blir mindre och mindre tryggt.Gavlegårdarna mäter årligen hur hyresgästerna upplever trygghet där de bor. Under 13 år har denna mätning pågått och den visar att betydligt fler känner sig trygga i dag än när vi började mäta 2005. Det är ca 4000 som svarar på enkäten årligen.

  • Det är viktigt att våra hyresgäster har en bra livsmiljö och med det menar vi att de både känner sig trygga och trivs i sitt hem. Livsmiljön är inte bara inom väggarna, det handlar om hela området, på parkeringsplatsen eller på gångvägarna till och från hemmet, säger Niclas Lind, Förvaltningschef på Gavlegårdarna.

Upplevelsen av ökad trygghet som skett under de tretton åren som mätningen genomförts är på totalen 5,2 procentenheter, det är kanske en liten måttenhet men då ska man tänka att majoriteten av hyresgästerna (76,2 %) upplever att de är trygga. Det finns också stadsdelar där det ökat betydligt mer, både Öster och Andersberg är stadsdelar där tryggheten har ökat 9-19 procentenheter.

Vad är trygghet?

Det har utförts många studier om vad trygghet är och det varierar för olika personer. Det kan vara från att ha ett arbete och inkomst, till att sjukvården fungerar men även att det inte sker brott där du bor. För Gavlegårdarnas hyresgästers del handlar det främst om upplevelsen av tryggheten i bostaden och i området kring bostaden.

Vad kan man påverka för att tryggheten upplevs som säkrare?

  • Först och främst kan man lyssna på vad hyresgästerna upplever som trygghet. Det är det vi gör i vår kundenkät, säger Niclas Lind Förvaltningschef på Gavlegårdarna.

Han fortsätter berätta att det finns en hel del som vi som hyresvärd kan påverka; både fysiska delar i miljön, men även inom de mjuka värdena. Vi måste se våra hyresgäster och bostadsområdena ur ett brett hållbarhetsperspektiv. Vi vet att människors trygghet mycket handlar om att ha en bostad, klara sin egen försörjning och även finnas i ett socialt sammanhang. Vi arbetar med alla dessa delar och har gjort det under väldigt lång tid.

Det fysiska kan vara att det finns belysning när det är mörkt, att det inte finns skymmande buskar men också att utemiljön kring bostadsområdena är välskött, det upplevs som tryggt. Men det bästa betyget är när grannarna hejar på varandra och man upplever att man är stolt att bo i sitt område.

  • När man känner samhörighet och stolthet ökar trygghetskänslan och det är vad de sociala aktiviteterna kan bidra till och det tar lite längre tid att få effekt än det fysiska men vi ser att de ger effekt över tid, säger Niclas Lind.

Mätningen visar dock att tryggheten i boendet påverkas negativt när det skett vissa typer av brott, även om de inte sker i direkt anslutning till den egna bostaden. Men om man ser till en långsiktig utveckling så känner väldigt många att Gävle är en mycket tryggare stad idag än för 13 år sedan.

Vill ni veta mer statistik och åtgärder som vi gör. Hör gärna av er till Niclas Lind.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy