Skip to main content

Gavlegårdarnas hyresgäster i Andersberg gör goda gärningar genom att återvinna

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 11:46 CET

Gavlegårdarna har tillsammans med biståndsorganisationen Gränslöst placerat ut klädcontainrar i återvinningsrummen i Andersberg. Tack vare textilåterbruket kan hyresgästerna både värna om miljön och hjälpa behövande.

Under hösten har containrar placerats ut i några av Gavlegårdarnas återvinningsrum i Andersberg. I dessa har hyresgäster möjlighet att lämna kläder och skor som de inte längre använder. Kläderna lämnas sedan vidare till biståndsverksamhet. Det är den lokala biståndsorganisationen Gränslöst som står för containrarna och de är även de som sköter tömning och service av dem.

Insamlingen kommer att pågå på prov några månader för att sedan utvärderas, men redan nu ser Gavlegårdarna att klädcontainrarna uppfyller sitt syfte. Bara efter en vecka var en av containrarna så gott som full med kläder och skor.

  • Det här visar på två saker, att våra hyresgäster vill göra rätt och återvinna så mycket det går, men även att de vill hjälpa andra genom att ge kläder till bistånd. Det är fint, säger Christer Göransson, miljösamordnare, Gavlegårdarna

Gavlegårdarna arbetar ständigt med att minska uppkomsten av avfall, samtidigt ska det vara lätt för hyresgästen att återvinna och göra rätt. Christer Göransson, miljösamordnare på Gavlegårdarna ser bara fördelar med att införa textilåterbruk i återvinningsrummen.

  • Det ska vara enkelt att återvinna och värna om miljön. Tidigare hade dessa kläder hamnat i kärlet för brännbart och helt i onödan bränts upp.

Gränslöst är en lokal biståndsorganisation som bildades 2013. Deras arbete riktar sig både lokalt som globalt och har bland annat ett samarbete med Migrationsverket. Kläderna som samlas in går framför allt till familjer med barn och anländande flyktingar. Insamlingsverksamheten värnar om en god avfallsminimering och ett resursbevarande återbruk.

Kontaktperson Louise Gauffin Kommunikationschef Gavlegårdarna 070-414 03 00

AB Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 15 300 lägenheter, 1 000 lokaler och 200 medarbetare. Vårt uppdrag är att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende. Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi Gävle till en modern och attraktiv bostadsort, både genom att renovera och förnya i äldre områden och genom att bygga helt nya hus och lägenheter.

AB Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 15 300 lägenheter, 1 000 lokaler och 200 medarbetare. Vårt uppdrag är att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende. Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi Gävle till en modern och attraktiv bostadsort, både genom att renovera och förnya i äldre områden och genom att bygga helt nya hus och lägenheter.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy