Skip to main content

Hyrorna för 2018 i Gavlegårdarna är nu klara

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 13:43 CET

Hyrorna är nu klara för hyresgästerna hos Gavlegårdarna. De flesta av Gavlegårdarnas hyresgäster får en hyresökning som blir mindre än 150 kr/månad. Höjningen träder ikraft 1 februari 2018 och den nya hyran gäller fram till årsskiftet 2018/2019. Överenskommelsen som träffats med Hyresgästföreningen har följande innehåll:

Bostadshyrorna i Gavlegårdarnas bestånd höjs med 0 – 1,8% från 1 februari 2018. Hur stor höjningen blir för respektive lägenhet avgörs av den aktuella hyran i förhållande till lägenhetens rikthyra *. Höjningen inkluderar då retroaktiviteten för januari månad och följer det medlingsbeslut som både Hyresgästföreningen och Gavlegårdarna accepterade i slutet av december 2017.

Lägenheter som genomgått stam- eller ytskiktsrenovering får en högre höjning utifrån det standardval som hyresgästen gjort i samband med upprustningen. Denna höjning genomförs stegvis över en treårsperiod.

Övriga hyresobjekt

För övriga hyresobjekt, dvs. garage, p-platser, lokaler med förhandlingsklausul, studentrum mm. höjs hyran med 1,2% från 1 februari 2018.

*En lägenhets hyra är beroende bl.a. av bostadens attraktivitet, läge, standard och storlek. Det är lägenhetens aktuella hyra i förhållande till rikthyran som avgör var i intervallet hyresökningen hamnar.

Vilken rikthyra en lägenhet har beror på bl.a. tryggheten i huset och närområdet, standard på lägenheten och fastigheten, närhet till kommunikationer samt hur attraktivt läget och närmiljön är. Modellen för hur rikthyran räknas ut har arbetats fram tillsammans med Hyresgästföreningen.

Kommentar till årets hyresuppgörelse

- Behovet av hyreshöjning kommer främst från de kostnadsökningar vi ser inom skötsel, reparationer, underhåll och avfallshantering. Årets hyreshöjning ger dock inte kostnadstäckning för prisökningarna, så ett fortsatt arbete med effektiviseringar är nödvändigt, säger Lars Lennmalm, vice VD och Gavlegårdarnas förhandlingschef

AB Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med ca. 14 500 lägenheter, 1 000 lokaler och 190 medarbetare. Vårt uppdrag är att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende. Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi Gävle till en modern och attraktiv bostadsort, både genom att renovera och förnya i äldre områden och genom att bygga helt nya hus och lägenheter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy