Skip to main content

Små hyreshöjningar hindrar fortsatt storsatsning på underhåll

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 08:53 CET


Hyresförhandlingarna mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen är nu avslutade och resulterade i mycket små hyreshöjningar. Detta kan innebära att Gavlegårdarna inte kan fortsätta renoveringen i den omfattningen som behövs. De nya hyrorna träder i kraft 1 mars 2017 och gäller fram till årsskiftet 2017/2018.

Gavlegårdarna har ett stort fastighetsbestånd med många hus byggda mellan 1965-1975 som bör renoveras under de närmaste åren. Dessutom står flera andra delar av beståndet i behov av renovering. För att klara detta omfattande renoveringsbehov krävs det att underhållsbudgeten ökas ett antal år framöver. Med hyresgästföreningens krav på mycket låga höjningar resulterar det i att underhållet ej kan genomföras i den omfattning som Gavlegårdarna planerat och som både hyresgäster och Gavlegårdarna önskar. Gavlegårdarna behöver höja hyrorna med ca 2 % årligen för att klara renoveringarna, alternativt att man tvingas till större hyreshöjningar i ett senare skede i samband med renoveringarna. Idag har Gavlegårdarna kunnat renovera till en hyreshöjning på ca 25% vilket är långt under de höjningar som sker i andra städer av Gävles storlek, där höjningar på 45-50% är vanliga.

  • Vår målsättning är att kunna renovera så att våra hyresgäster får ett tryggt och fräscht hem där man har möjlighet att bo kvar även efter en renovering. Om vi fortsätter med dessa låga årliga höjningar måste vi antingen stoppa våra tänkta renoveringar eller när renoveringarna väl genomförs sätta hyror som tyvärr gör det mycket svårt för många att bo kvar i sitt hem efter det. Inget av dessa alternativ är något som Gavlegårdarna önskar! Vi vill hålla alla stadsdelar i gott skick och fick vi årliga höjningar på 2 % så skulle vi klara det och fortfarande hålla förhållandevis låga höjningar efter renoveringen, säger Cathrine Holgersson, VD Gavlegårdarna.

Den nu beslutade hyresökningen för lägenheter blir i genomsnitt 1 %, i intervallet 0 – 1,8% vilket innebär att 13.000 av bolagets 14.500 lägenheter får en höjning på mindre än 100 kr i månaden. Hyresobjekt som p-platser, garage mm får en höjning med 1 % från 1 mars.

  • Årets hyresförhandlingar har kärvat ordentligt. Parterna enades därför om att överlämna förhandlingen till Hyresmarknadskommittén för avgörande, och har därefter följt kommitténs beslut. Det underhållutrymme som årets avtal medger är avsevärt mycket mindre än det behov som bolagets underhållsplanering visar. Ett underhållsbehov som också Hyresgästföreningen medger finns, men som man inte vill ta ansvar för i årets hyresuppgörelse, säger Lars Lennmalm, vice VD och Gavlegårdarnas förhandlingschef.

Idag sätts en lägenhets hyra utifrån bland annat bostadens attraktivitet, läge, standard och storlek. Det är lägenhetens aktuella hyra i förhållande till rikthyran som avgör var i intervallet hyresökningen hamnar.

Vilken rikthyra en lägenhet har beror på bl.a. tryggheten i huset och närområdet, standard på lägenheten och fastigheten, närhet till kommunikationer samt hur attraktivt läget och närmiljön är. Modellen för hur rikthyran räknas ut har arbetats fram tillsammans med Hyresgästföreningen.

AB Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med ca. 14 500 lägenheter, 1 000 lokaler och 190 medarbetare. Vårt uppdrag är att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende. Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi Gävle till en modern och attraktiv bostadsort, både genom att renovera och förnya i äldre områden och genom att bygga helt nya hus och lägenheter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.