Wrap For Women – Julpappret som gör skillnad för kvinnor på flykt

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 08:00 CET

Richter undertecknar licens- och distributionsavtal för att stärka sin fertilitetsportfölj

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2018 09:00 CET

Budapest, Ungern – 2 November 2018 - Gedeon Richter Pic. (”Richter”) meddelar att företaget har ingått ett licens- och distributionsavtal med det brittiska företaget L.D. Collins & Co. Limited (”L.D. Collins”). Syftet är att i 27 EU-länder börja marknadsföra Cyclogest®, en produkt innehållande 400 mg progesteron, avsedd att användas vid assisterad befruktning ART (Assisted Reproductive Technology, dvs. assisterad befruktning). Godkännande för försäljning har redan beviljats i ovan nämnda region. Efter överföring av försäljningsgodkännandet till Gedeon Richter förväntas produkten lanseras i början av 2019.

Enligt det ingångna avtalet ska Gedeon Richter betala försäljningsrelaterad royalty till L.D. Collins när produkten har lanserats på marknaden.

”Cyclogest är ett välbehövligt tillägg till vår befintliga fertilitetsportfölj. Som en ansvarstagande aktör på läkemedelsmarknaden är vi väl medvetna om parens önskan att få barn. Vi arbetar ständigt för att bredda vår portfölj med produkter för kvinnors hälsa”, säger Gábor Orbán, verkställande direktör vid Gedeon Richter Plc.

Om Cyclogest

Förutom att reglera ägglossning och menstruation är progesteron avgörande för att en kvinna överhuvudtaget ska bli gravid och för att bevara en tidig graviditet. Cyclogest är ett vagitorium som innehåller 400 mg progesteron, ett naturligt förekommande hormon. Cyclogest gör att livmoderslemhinnan (endometriet) blir så mottaglig som möjligt för ett embryo och är därför ett avgörande stöd under lutealfasen vid ART.

Om Gedeon Richter

Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu), med huvudkontor i Budapest i Ungern, är ett större läkemedelsföretag i centrala Östeuropa med pågående expansion i Västeuropa, Kina och Latinamerika. I slutet av 2017 uppgick Gedeon Richters börsvärde till 4,1 miljarder euro (4,9 miljarder dollar) och den totala omsättningen samma år var ca 1,4 miljarder euro (1,6 miljarder dollar). I Gedeon Richters produktportfölj finns många viktiga behandlingsområden, bland annat kvinnohälsa, centrala nervsystemet och hjärta-kärl. Gedeon Richter har den största F&U-avdelningen i centrala Östeuropa, där den ursprungliga forskningen inriktas på centrala nervsystemet. Gedeon Richter har med sina vitt erkända expertkunskaper i steroidkemi blivit en viktig global aktör inom området kvinnohälsa. Gedeon Richter är också aktivt inom utveckling av biosimilarer.

Om L.D. Collins 

L.D. Collins & Co. Ltd. (www.ldcollins.co.uk), med huvudkontor i Storbritannien, har sin huvudinriktning på kvinnohälsa och är global ägare av Cyclogest, ett läkemedel som används vid IVF (s.k. provrörsbefruktning) och som kan förändra livet för många människor. L.D. grundades 1970 av Laurence Collins och är nu kommersiellt etablerat i över 58 länder över hela världen, bland annat i många länder där Cyclogest är förstahandsvalet, t.ex. i Storbritannien. L.D. Collins investerade nyligen i en omfattande klinisk prövning i Europa på miljontals dollar för att få IVF godkänt som indikation för Cyclogest. L.D. Collins strategi är inriktad på global expansion samt utveckling av produktportföljen för kvinnors hälsa genom forskning och företagsförvärv.

Mer information:

Investerare: 

Katalin Ordog: +36 1 431 5680

Media:

Zsuzsa Beke: +36 1 431 4888

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag med fler än 10 000 anställda. Verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet uppgick omsättningen 2012 till 1,1 miljarder Euro. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

Läs vidare »

Richter tecknar licens- och leverantörsavtal med Mithra avseende det nya p-pillret Estelle®

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 08:00 CEST

Budapest, Ungern – Liège, Belgien – 23 oktober 2018 – Gedeon Richter Plc och Mithra Pharmaceuticals (härefter: “Mithra") tillkännagav den 12 september ingåendet av ett nytt licens- och leverantörsavtal som ska gälla för försäljningen av Estelle, ett nytt kombinerat p-piller med 15 mg estetrol (E4) /3 mg drospirenon. Gedeon Richter kommer att sälja produkten under ett annat varumärkesnamn. Produkten betraktas som en ny typ av p-piller med naturligt östrogen som verkar selektivt i vävnader och kombineras med drospirenons hälsomässiga fördelar. Avtalet gäller för regionen Europa och Ryssland.

I samband med att avtalet ingås ska Gedeon Richter erlägga en förskottsbetalning på totalt 35 miljoner euro. Ytterligare 20 miljoner euro ska sedan erläggas beroende på hur den regulatoriska processen fortskrider. Dessutom ska royaltyersättning från försäljningen utgå till Mithra när produkten har lanserats. Utöver royalties, enligt en trappstegsmodell, ska Mithra även få en garanterad årlig ersättning som grundar sig på lägsta årliga försäljningsmängd.

”Ett av de viktigaste målen i Gedeon Richters strategi är att bredda vår portfölj med produkter för kvinnors hälsa och på så sätt förbättra livskvaliteten för kvinnor i alla åldrar. Det nya avtalet passar väl in i den ambitionen och vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med Mithra med försäljningen av ett helt nytt p-piller", säger Gábor Orbán, Chief Executive Officer på Gedeon Richter Plc.

”Vi är mycket nöjda över att ha kommit överens med Gedeon Richter om villkoren för försäljningen av vår produkt Estelle, ett nästa generationens p-piller, i Europa och Ryssland. Avtalet är i särklass det största i Mithras historia. Gedeon Richter är utan tvekan det ledande företaget inom kvinnors hälsa och växer snabbt i Västeuropa. Därför är vi övertygade om att företaget är den bästa tänkbara samarbetspartnern för Estelle i den här viktiga regionen. Nyheten visar också på den stora potential som ligger i ett partnerskap i USA, eftersom den amerikanska marknaden för orala preventivmedel värderas till nästan dubbelt så mycket som den europeiska. Vi ser fram emot ett långvarigt samarbete med Richterteamet,” tillägger François Fornier, vd för Mithra.

Om Estelle

Estelle är Mithras nya p-piller och den består av 15 mg estetrol (E4), företagets unika kroppsegna östrogen och 3 mg drospirenon. E4 Freedom-studierna är oblindade, enarmade studier som syftar till att bedöma säkerhet och effekt för Estelle® hos över 1 550 deltagare i Europa/Ryssland och cirka 2 000 deltagare i USA/Kanada under en period som omfattar 13 menscykler. Mithra redovisade nyligen positiva topplinjeresultat för sin pivotala fas III-studie i EU/Ryssland. Resultaten från studien i USA/Kanada väntas komma i första kvartalet 2019.


Om Gedeon Richter

Gedeon Richter Plc (www.richter.hu), med huvudkontor i Budapest/Ungern, är ett av de större läkemedelsföretag i centrala Östeuropa med en växande marknad i Västeuropa, Kina och Latinamerika. I slutet av 2017 uppgick Gedeon Richters börsvärde till 4,1 miljarder euro (4,9 miljarder dollar) och den totala omsättningen samma år var ca 1,4 miljarder euro (1,6 miljarder dollar). I Gedeon Richters produktportfölj finns många viktiga terapiområden, bland annat kvinnohälsa, centrala nervsystemet och hjärta-kärl. Gedeon Richter har den största FoU-avdelningen i centrala Östeuropa, där den ursprungliga forskningen inriktas på centrala nervsystemet. Gedeon Richter är med sina vitt erkända expertkunskaper inom steroidkemi en viktig aktör på området kvinnohälsa över hela världen. Gedeon Richter är också aktivt inom utveckling av biosimilarer.


Om Mithra

Mithra (Euronext: MITRA) utvecklar nya lösningar för att förbättra valmöjligheterna inom kvinnohälsa, med särskilt fokus på fertilitet, preventivmedel och klimakteriet. Mithras mål är att utveckla nya och förbättrade produkter. Företagets två viktigaste läkemedelskandidater är Estelle, ett femte generationens p-piller, och Donesta®, nästa generations hormonersättningsbehandling, som båda bygger på Mithras unika naturliga östrogen, E4 (estetrol). Mithra utvecklar, tillverkar och marknadsför även komplexa terapier och erbjuder forskning, utveckling och specialiserad tillverkning inom ett brett spektrum vid sin CDMO-anläggning. Mithra grundades 1999 av François Fornieri och Jean-Michel Foidart som ett avknoppningsföretag till universitetet i Liège. Företaget har sitt huvudkontor i Liège i Belgien. Mer information finns på: www.mithra.com

Mer information: 

Richter:

Investerare:

Katalin Ördög: +36 1 431 5680

Media:

Zsuzsa Beke: +36 1 431 4888

Mithra:

Investerare:

François Fornieri (vd): +32 (0)477 96 17 74 Jean-Manuel Fontaine (PRO): +32 (0)476 96 54 59

Media:

Jean-Manuel Fontaine (PRO) +32 (0)476 96 54 59

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag med fler än 10 000 anställda. Verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet uppgick omsättningen 2012 till 1,1 miljarder Euro. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

Läs vidare »

Tillfälliga åtgärder upphävda: Gedeon Richters läkemedel mot myom i livmodern tillgängligt för patienter i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 10:25 CEST

Budapest, Ungern – 12 oktober Den 26 juli 2018 beslutade den Europeiska kommissionen att genomföra det positiva beslut som fattats av kommittén för humanläkemedel (CHMP) efter granskningen av Esmya® 5 mg. Enligt beslutet upphävs de tillfälliga åtgärderna som gällt under utredningen, och förutsättningarna vid behandling med Esmya förändras. Detta gäller för samtliga medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Kommissionen antog CHMP:s yttrande utan ändringar. Gedeon Richters läkemedel mot myom i livmodern kan därmed återigen ordineras till nya patienter i samtliga EES-medlemsstater.

Efter rapporter om ett fåtal fall av allvarlig leverskada – eventuellt kopplat till behandling med Esmya – inledde EMA:s myndigheter i december 2017 en säkerhetsgranskning av läkemedlet. Granskningen ledde till slutsatsen att något samband med leverskada inte kan bekräftas, men att det finns en möjlighet att Esmya kan ha bidragit till leverskada i vissa av fallen[1]. Med hänsyn tagen till behandlingens nytta-riskförhållande har EMA beslutat att patienter som inte är aktuella för kirurgi får behandlas med Esmya.

Genom att acceptera EMA:s rekommendationer gör Europeiska kommissionens beslut det möjligt för läkarna i EU att ordinera Esmya till nya patienter.

Följande åtgärder införs för att minimera risken för allvarlig leverskada:

- Esmya är kontraindicerat till kvinnor med leversjukdom.

- Leverfunktionstester ska tas före, under och efter avslutat behandling.

- Ett patientkort som informerar om att leverkontroller ska utföras och som uppmanar patienten att kontakta sin läkare vid symtom på leverskada kommer att finnas i läkemedelsasken.

- Vid preoperativ behandling är Esmya indicerat för behandling av måttliga till svåra symtom av myom under en behandlingskur (upp till 3 månader).

- För intermittent behandling är Esmya indicerat för behandling av måttliga till svåra symtom av myom hos kvinnor som inte är aktuella för kirurgi.

Esmya används för att behandla måttliga till svåra symtom orsakade av livmodermyom (godartade tumörer i livmodern). Läkemedlet har visat sig minska blödningsmängden och anemi i samband med myom samt minska myomens storlek.

Patienter som står på behandling med Esmya får snabbt lindring av sina symtom, särskilt rikliga menstruationer. Hittills har 750 000 patienter[2] behandlats med Esmya som är den enda medicinska behandling som kan användas under en längre tid som ett alternativ till operation. Esmya tolereras väl, med en långtidssäkerhet och tolerabilitet som kunnat fastställas under 10 års tid[3]. Gedeon Richter arbetar för att erbjuda detta läkemedel till kvinnor med myom i livmoder i enlighet med kommissionens beslut. Beslutet är ett resultat av den gjorda utvärderingen och tydliggör den patientgrupp som har ett positivt nytta-riskförhållande

Om myom

Myom i livmodern är den vanligaste godartade gynekologiska tumören och drabbar mellan 20 % och 25 % av alla kvinnor i fertil ålder. Symtomen är rikliga blödningar, anemi, smärtor, täta urinträngningar eller urininkontinens, samt infertilitet. Myom behandlas oftast med operation och myom som ger symtom är det vanligaste skälet till att man opererar bort livmodern. Man beräknar att omkring 300 000 operationer på grund av myom utförs i EU varje år, varav 230 000 är bortoperation av livmodern. Behandlingsalternativen har varit begränsade till korttidsbehandling inför operation och antingen bestått av ulipristalacetat (Esmya) eller gonadotropinfrisättande hormon-agonister (GnRH-agonister). Operation är inte lämpligt för alla patienter, t.ex. av medicinska eller personliga skäl, eller för att kvinnan hellre vill vänta på att besvären ska upphöra efter klimakteriet. Det har alltså funnits ett behov av en läkemedelsbehandling mot myom som kunde tas under längre tid.

Mer om läkemedlet

Esmya godkändes i EU 2012 för behandling av måttliga till svåra symtom på myom, en godartad tumör i livmodern, hos kvinnor som inte kommit in i klimakteriet. Den aktiva beståndsdelen i Esmya, ulipristalacetat, fungerar genom att fästa på samma celler (receptorer) som hormonet progesteron. Det får till följd att progesteronet inte kan utöva sin effekt. Eftersom progesteron kan göra att myomen växer kan ulipristalacetat genom att förhindra progesteronets effekt minska myomens storlek.

Om Gedeon Richter

Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu), med huvudkontor i Budapest/Ungern, är ett större läkemedelsföretag i centrala Östeuropa med en växande marknad i Västeuropa, Kina och Latinamerika. I slutet av 2017 uppgick Gedeon Richters börsvärde till 4,1 miljarder euro (4,9 miljarder am. dollar) och den totala omsättningen samma år var ca 1,4 miljarder euro (1,6 miljarder dollar). I Gedeon Richters produktportfölj finns många viktiga behandlingsområden, bland annat kvinnohälsa, centrala nervsystemet och hjärta-kärl. Richter har den största F&U-avdelningen i centrala Östeuropa, där den ursprungliga forskningen inriktas på centrala nervsystemet. Richter har med sina vitt erkända expertkunskaper i steroidkemi blivit en viktig aktör på området kvinnohälsa över hela världen. Gedeon Richter är också aktivt inom utvecklingen av biosimilarer.

[1] PRAC har dragit slutsatsen att Esmya har bidragit till utvecklingen av vissa fall av allvarlig leverskada. I åtta fall av allvarlig leverskada är det möjligt att Esmya har varit en bidragande faktor.

[2] IQVIA Data, februari 2018

[3] Donnez J, et al. Fertil Steril 2016;105:165–73.e4; Donnez J, et al. N Engl J Med 2012;366:409−20.

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag med fler än 10 000 anställda. Verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet uppgick omsättningen 2012 till 1,1 miljarder Euro. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

Läs vidare »

Riklig mens resulterar i sämre livskvalitet och arbetsfrånvaro

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 08:00 CEST

Kvinnor med riklig mens i samband med sjukdomen myom har större arbetsfrånvaro än kvinnor med normal mens. På grund av kraftiga blödningar sjukanmäler sig dessa kvinnor i genomsnitt 6 heldagar per år på grund av sina besvär. De måste även i stor utsträckning avstå från fysiska och sociala aktiviteter, och får generellt mindre gjort än vanligt. Det visar en ny studie som Gedeon Richter Nordics är initiativtagare till.

Upp till 40 procent av alla kvinnor 18-51 år får någon gång i livet myom, muskelknutor i och på livmodern. Av dessa får upp till hälften symtom som kan göra livet mycket besvärligt. Det vanligaste symtomet är riklig mens*. En ny studie visar att myom och riklig mens inte bara resulterar i arbetsfrånvaro, och därmed inkomstbortfall, utan även sämre livskvalitet.

I studien uppger var femte kvinna med riklig mens att de har svårigheter att utföra sitt arbete som vanligt under menstruationen, medan kvinnor med normal mens inte upplever någon skillnad alls (0%). 6 av 10 kvinnor (61%) med riklig mens känner sig generellt begränsade under menstruationen, medan endast 12% med normal mens känner sig begränsade.

Kunskapen om riklig mens och myom behöver öka
Skillnaden mellan drabbade och kontrollgruppen i studien var genomgående signifikant. En relevant upptäckt var att flera kvinnor i kontrollgruppen föll bort, då det visade sig att de blödde rikligt, och inte normalt, som de själva hade skattat sig när de anmälde sig till studien.

- Det visar att många har riklig mens men inte vet om det själva. Många kvinnor står ut med sin situation även om livskvaliteten sjunker, det kan finnas hjälp att få i de fall det behövs. En ökad kunskap om myom och riklig mens är nödvändig, säger Helena Kopp Kallner, överläkare och huvudprövare i studien.

Resultat från undersökningen i korthet:

 • I gruppen med myom och riklig mens stannar 25% av kvinnorna hemma från arbetet under mensen, 3% av kvinnorna i kontrollgruppen missar arbetstid.
 • Kvinnor med myom och riklig mens är hemma från jobbet i genomsnitt 7,6% av sin arbetstid under mensen medans kvinnorna i kontrollgruppen missar 0,2 % av arbetstiden.
 • Kvinnor med myom och riklig mens upplevde att deras arbetskapacitet minskade nästan till hälften (43,6 %) medans de friska kvinnorna upplevde att de hade 12,3 % nedsatt arbetsförmåga under mensen. Vid vardagliga aktiviteter utanför arbetstid upplevde kvinnorna med myom 43,9 % nedsatt kapacitet medans motsvarande siffra för kontrollgruppen var 12,1%.
 • 70% av kvinnorna med myom avstår från fysiska aktiviteter under menstruationen och 42% från sociala aktiviteter. 55% upplever även att de får mindre gjort än vanligt.

6 tecken på att en kvinna blöder mer än normalt:

 • Om man behöver byta tampong eller binda oftare än varannan timme.
 • Om man behöver använda dubbla skydd som binda och tampong samtidigt.
 • Om man behöver gå upp på natten och byta mensskydd.
 • Om man behöver avstå från sociala aktiviteter på grund av kraftiga mensblödningar.
 • Om man har järnbrist och känner sig överdrivet trött eller andfådd under mensen.
 • Om man har mens under åtta dagar i följd eller längre.

*Att blöda mer än 80 ml under en menscykel räknas i medicinska termer som riklig mens

Om undersökningen
Studien genomfördes på flera gynekologmottagningar i Sverige mellan 2015-2017 med Helena Kopp Kallner från Danderyds Sjukhus/Karolinska Institutet som huvudprövare. Totalt genomfördes studien bland 206 kvinnor i Sverige (88 kvinnor med riklig mens och myom och 118 kvinnor som upplevde att de hade normal mens). Studien är initierad och finansierad av läkemedelsföretaget Gedeon Richter Nordics.

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag med fler än 10 000 anställda. Verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet uppgick omsättningen 2012 till 1,1 miljarder Euro. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

Läs vidare »

Varmt välkommen till seminariet ”Normal mens kräver ingen kristrosa - från dolt problem till engagerad politik och sjukvård”

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 14:28 CEST

Mensmodeller sökes till Almedalen! – Alla kvinnor 20-45 år välkomnas att söka

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 08:00 CEST

Med start på internationella mensdagen, måndag 28 maj, går Myomguiden ut med en modellcasting för att söka kvinnor som är engagerade i kvinnors hälsa. Modellerna ska skildra livet med riklig mens, det vanligaste symtomet på myom, muskelknutor i och på livmodern. Resultatet av modellcastingen kommer att synas i juli under Almedalsveckan på Gotland.

Gedeon Richter Pc. och Pharmanest ingår partnerskap angående Pharmanest produkt för smärtlindring för gynekologisk användning

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 08:13 CET

Budapest, Stockholm – Gedeon Richter Plc. (‘Richter’) och Pharmanest AB (‘Pharmanest’ ) meddelade i dag att Richter kommer att kommersialisera Pharmanests SHACT - teknologi, en ny och patentskyddad läkemedelsformulering , i Europa, Latin Amerika samt i vissa ytterligare länder.

Avtalet innebär att Richter kommer att betala en så kallad upfront payment när avtalet undertecknas. Vidare kommer Pharmanest att erhålla en tvåsiffrig royalty på försäljningen samt signifikanta engångsbetalningar när produkten blir godkänd och under den fortsatta kommersialiseringen.

SHACT är en unik teknologi som möjliggör smärtlindring av slemhinnan. I en klinisk studie genomförd i Sverige visade det sig att SHACT på ett signifikant sätt reducerade smärta och obehagskänslor hos kvinnor vid gynekologisk behandling utan att orsaka besvärliga biverkningar. I studien som omfattande 218 kvinnor, uppvisade gruppen som fått SHACT behandling signifikant mindre smärta (p<0.0001) vid spiralinsättning jämfört med kvinnor som inte fick den aktiva behandling en utan i stället fick placebo.

Globalt använder ungefär 170 miljoner kvinnor spiral och miljoner kvinnor besväras av smärta och obehag under spiralinsättningen.

”Vårt partnerskap med Richter är av stort värde för den fortsatta kommersialiseringen av SHACT i Europa och på andra större marknader. Richter är ett ledande företag inom kvinnohälsa med ett mycket gott renommé och deras erfarenhet av att lansera produkter inom området kommer att accelerera lanseringen och användandet av SHACT” , säger Gunilla Lundmark, VD för Pharmanest .

”Vi har under flera år utvärderat olika läkemedel för att reducera smärta vid spiralinsättning och SHACT möjliggör smärtlindring inte bara i livmoderhalsen utan också i livmodern. Andra gynekologiska ingrepp som när biopsier tas från livmodertappen och/eller livmodern samt vid hysteroskopiska ingrepp som är förenade med smärta kan också komma att omfattas av behandling med SHACT. Jag ser fram emot den amerikanska studien”, sade Anita L. Nelson, Professor & Chair OB - GYN, Western University of Health Sciences , Pomona, Kalifornien, USA.

”Vi är fortsatt mycket positiva till att utveckla och kommersialisera produkter inom kvinnohälsa för att förbättra livskvalitén för kvinnor i alla åldrar. Detta avtal är ett steg mot att ytterligare förstärka vår position inom kvinnohälsa runt om i världen och är av avgörande strategisk betydelse för vårt företag ” , sade Erik Bogsch, Verkställande Direktör för Gedeon Richter Plc.

Pharmanest avser att skynda på den kliniska utvecklingen av SHACT för Nordamerika under 2018.   

Om Gedeon Richter Plc
Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu), med huvudkontor i Budapest / Ungern, är ett stort läkemedelsföretag i Centrala Östeuropa med en växande närvaro i Västeuropa, Kina och Latinamerika. Bolaget hade ett marknadsvärde på 3,7 miljarder euro (3,9 miljarder US - dollar) i slutet av 2016 och Richters konsoliderade försäljning ungefär 1,3 miljarder euro (1,4 miljarder dollar) under samma år. Produktportföljen av Richter täcker många viktiga terapeutiska områden, inklusive kvinnors hälsovård, centrala nervsystemet och kardiovaskulära områden. Richters ursprungliga forskningsverksamhet har den största FoU - enheten i Centralösteuropa och fokuserar på CNS - störningar. Med sin allmänt erkända steroidkemiexpertis är Richter en betydande aktör inom kvinnors hälsovårdsområde världen över. Richter är också aktiv inom biosimilar produktutveckling.

Om Pharmanest AB
Pharmanest AB (www.pharmanest.se) är ett privatägt läkemedelsföretag med fokus på nya produkter för smärtlindring inom gynekologi och obstetrik. Pharmanest AB grundades av forskare vid Karolinska Institutet och idén att utveckla produkter för smärtlindring av slemhinnan är baserad på identifiering av sensoriska nerver i reproduktionsorganet. Pharmanests största aktieägare är Östersjöstiftelsen, som grundades av den svenska regeringen 199 4 med uppdrag att stödja forsknings- och doktorandstudier vid Södertörnuniversitetet och som för närvarande förvaltar en portfölj värd nära 6 miljarder kronor , Recipharm Venture Fund, en del av Recipharm, en ledande (CDMO) inom läkemedelsindustrin samt Praktikerinvest, ett investmentbolag inom Praktikertjänst Group, Sveriges största leverantör av privat hälso- och tandvård, ägs och drivs av tandläkare, läkare och andra terapeuter.   

För ytterligare information:
Richter:
Investerare: Katalin Ördög +36 1 431 5680
Media: Zsuzsa Beke +36 1 431 4888

Pharmanest:
Gunilla Lundmark, VD , Pharmanest AB 0709 749 057
E - post: gunilla.lundmark@pharmanest.se

Hakan Wallin, Styrelseordförande 0708 206 594
E - post: hakan.valin@telia.com   

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag med fler än 10 000 anställda. Verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet uppgick omsättningen 2012 till 1,1 miljarder Euro. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

Budapest, Stockholm – Gedeon Richter Plc. (‘Richter’) och Pharmanest AB (‘Pharmanest’) meddelade i dag att Richter kommer att kommersialisera Pharmanests SHACT-teknologi, en ny och patentskyddad läkemedelsformulering, i Europa, Latin Amerika samt i vissa ytterligare länder.

Läs vidare »

Wrap For Women – julpappret som ger kvinnor på flykt en värdigare vardag

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 07:50 CET

I år kan du slå in dina julklappar och samtidigt göra gott. Wrap For Women är ett specialdesignat julpapper i begränsad upplaga där alla intäkter går till Röda Korset. Genom att köpa pappret Wrap For Women bidrar du med ett hygien-kit till en kvinna på flykt. Bakom initiativet står läkemedelsföretaget Gedeon Richter Nordics.

Klimakteriet har stor påverkan på livskvaliteten men få kvinnor lindrar besvären

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 07:50 CET

Av de kvinnor som har eller har haft klimakteriesymtom upplever var tredje kvinna att det påverkar livskvaliteten avsevärt. Ändå har sju av tio kvinnor som har symtom inte använt någon hormonersättning för att lindra besvären. Värmevallningar och dålig sömn är de vanligaste problemen orsakade av klimakteriet konstaterar de svenska kvinnor som har svarat på en undersökning genomförd av Gedeon Richter Nordics.

Plötsliga svettattacker, humörsvängningar och trötthet till följd av försämrad sömn är några av de alla besvär som många kvinnor upplever i klimakteriet. Besvären beror på en minskad mängd av hormonet östrogen i kroppen. Så många som var tredje kvinna med klimakteriesymtom (32 %) känner att livskvaliteten har försämrats mycket eller väldigt mycket sedan de kom in i klimakteriet.

En tredjedel av kvinnorna i studien uppfattar hormonersättning som något som både kan förbättra livskvaliteten och vara effektiv mot symtomen. 75 procent av de som har valt att behandlas med hormonersättning är nöjda med sin behandling varav 39 procent är mycket nöjda.

Hormonrädsla bland svenska kvinnor

Trots att det finns hjälp att få genomgår inte majoriteten av svenska kvinnor (72 %) behandling för sina besvär. Av de kvinnor (28 personer) som blivit rekommenderade hormonersättning för sina besvär av en läkare uppger sex av tio att de är rädda för hormoner och eventuella bieffekter, och därför inte påbörjat en behandling. I samma undersökning genomförd i Finland svarar endast två av tio kvinnor i studien att de är hormonrädda och därför inte använt hormonbehandling trots rekommendation. Hälften av respondenterna i Finland tycker dessutom att hormonbehandlingar är effektiva och höjer livskvaliteten.

Andra resultat från undersökningen i korthet:

 • I Sverige slutar kvinnor med sin hormonersättningsbehandling för att de känner att de kan hantera symtomen på egen hand (30 %), att de är rädda att utveckla cancer (22 %) eller för att symtomen upphörde (13 %)
 • Det vanligaste symtomet bland kvinnor med klimakteriebesvär är svettningar (70 %) följt av sömnproblem (47 %), trötthet (38 %) och torra slemhinnor (37 %)
 • Generellt är finländska kvinnor mer positiva till hormonersättningsterapi (HRT) än svenska kvinnor (34 % positiva i Finland, 21 % i Sverige)

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes under perioden 20 till 27 april 2017 av undersökningsföretaget Kapiolani på uppdrag av läkemedelsbolaget Gedeon Richter Nordics. Totalt genomfördes undersökningen bland 1 000 kvinnor i Sverige och Finland mellan 45 och 65 år som nyligen eller tidigare haft klimakteriesymtom.

För mer information eller för att ta del av hela undersökningen kontakta:
Mia Lindeberg, Medicinsk rådgivare, Gedeon Richter Nordics
Telefon 0704-66 32 53, mail: mia.lindeberg@gedeonricher.eu eller

Carina Sone, PR- och kommunikationsansvarig, Gedeon Richter Nordics
Telefon 0766-35 40 60, mail: carina.sone@gedeonrichter.eu

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag med fler än 10 000 anställda. Verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet uppgick omsättningen 2012 till 1,1 miljarder Euro. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

Av de kvinnor som har eller har haft klimakteriesymtom upplever var tredje kvinna att det påverkar livskvaliteten avsevärt. Ändå har sju av tio kvinnor som har symtom inte använt någon hormonersättning för att lindra besvären.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD Gedeon Richter Nordics AB
 • maahtses.jvgontssstbonxz@gquednjeoidnriiicqjhtkcerze.emauol
 • +46 (0) 73 320 65 29
 • +46 (0) 8 611 24 00

 • Presskontakt
 • Gedeon Richter Nordics
 • cadxrisinajp.stvontve@okgeiadenhonjbriauchkzteder.ajeuyr
 • +46 (0) 766 35 40 60
 • +46 (08) 611 24 00

Om Gedeon Richter Nordics

Gedeon Richter Nordics

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

Adress

 • Gedeon Richter Nordics
 • Norra Stationsgatan 61
 • 113 43 Stockholm