Media no image

Gedeon Richter Pc. och Pharmanest ingår partnerskap angående Pharmanest produkt för smärtlindring för gynekologisk användning

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 08:13 CET

Budapest, Stockholm – Gedeon Richter Plc. (‘Richter’) och Pharmanest AB (‘Pharmanest’ ) meddelade i dag att Richter kommer att kommersialisera Pharmanests SHACT - teknologi, en ny och patentskyddad läkemedelsformulering , i Europa, Latin Amerika samt i vissa ytterligare länder.

Avtalet innebär att Richter kommer att betala en så kallad upfront payment när avtalet undertecknas. Vidare kommer Pharmanest att erhålla en tvåsiffrig royalty på försäljningen samt signifikanta engångsbetalningar när produkten blir godkänd och under den fortsatta kommersialiseringen.

SHACT är en unik teknologi som möjliggör smärtlindring av slemhinnan. I en klinisk studie genomförd i Sverige visade det sig att SHACT på ett signifikant sätt reducerade smärta och obehagskänslor hos kvinnor vid gynekologisk behandling utan att orsaka besvärliga biverkningar. I studien som omfattande 218 kvinnor, uppvisade gruppen som fått SHACT behandling signifikant mindre smärta (p<0.0001) vid spiralinsättning jämfört med kvinnor som inte fick den aktiva behandling en utan i stället fick placebo.

Globalt använder ungefär 170 miljoner kvinnor spiral och miljoner kvinnor besväras av smärta och obehag under spiralinsättningen.

”Vårt partnerskap med Richter är av stort värde för den fortsatta kommersialiseringen av SHACT i Europa och på andra större marknader. Richter är ett ledande företag inom kvinnohälsa med ett mycket gott renommé och deras erfarenhet av att lansera produkter inom området kommer att accelerera lanseringen och användandet av SHACT” , säger Gunilla Lundmark, VD för Pharmanest .

”Vi har under flera år utvärderat olika läkemedel för att reducera smärta vid spiralinsättning och SHACT möjliggör smärtlindring inte bara i livmoderhalsen utan också i livmodern. Andra gynekologiska ingrepp som när biopsier tas från livmodertappen och/eller livmodern samt vid hysteroskopiska ingrepp som är förenade med smärta kan också komma att omfattas av behandling med SHACT. Jag ser fram emot den amerikanska studien”, sade Anita L. Nelson, Professor & Chair OB - GYN, Western University of Health Sciences , Pomona, Kalifornien, USA.

”Vi är fortsatt mycket positiva till att utveckla och kommersialisera produkter inom kvinnohälsa för att förbättra livskvalitén för kvinnor i alla åldrar. Detta avtal är ett steg mot att ytterligare förstärka vår position inom kvinnohälsa runt om i världen och är av avgörande strategisk betydelse för vårt företag ” , sade Erik Bogsch, Verkställande Direktör för Gedeon Richter Plc.

Pharmanest avser att skynda på den kliniska utvecklingen av SHACT för Nordamerika under 2018.   

Om Gedeon Richter Plc
Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu), med huvudkontor i Budapest / Ungern, är ett stort läkemedelsföretag i Centrala Östeuropa med en växande närvaro i Västeuropa, Kina och Latinamerika. Bolaget hade ett marknadsvärde på 3,7 miljarder euro (3,9 miljarder US - dollar) i slutet av 2016 och Richters konsoliderade försäljning ungefär 1,3 miljarder euro (1,4 miljarder dollar) under samma år. Produktportföljen av Richter täcker många viktiga terapeutiska områden, inklusive kvinnors hälsovård, centrala nervsystemet och kardiovaskulära områden. Richters ursprungliga forskningsverksamhet har den största FoU - enheten i Centralösteuropa och fokuserar på CNS - störningar. Med sin allmänt erkända steroidkemiexpertis är Richter en betydande aktör inom kvinnors hälsovårdsområde världen över. Richter är också aktiv inom biosimilar produktutveckling.

Om Pharmanest AB
Pharmanest AB (www.pharmanest.se) är ett privatägt läkemedelsföretag med fokus på nya produkter för smärtlindring inom gynekologi och obstetrik. Pharmanest AB grundades av forskare vid Karolinska Institutet och idén att utveckla produkter för smärtlindring av slemhinnan är baserad på identifiering av sensoriska nerver i reproduktionsorganet. Pharmanests största aktieägare är Östersjöstiftelsen, som grundades av den svenska regeringen 199 4 med uppdrag att stödja forsknings- och doktorandstudier vid Södertörnuniversitetet och som för närvarande förvaltar en portfölj värd nära 6 miljarder kronor , Recipharm Venture Fund, en del av Recipharm, en ledande (CDMO) inom läkemedelsindustrin samt Praktikerinvest, ett investmentbolag inom Praktikertjänst Group, Sveriges största leverantör av privat hälso- och tandvård, ägs och drivs av tandläkare, läkare och andra terapeuter.   

För ytterligare information:
Richter:
Investerare: Katalin Ördög +36 1 431 5680
Media: Zsuzsa Beke +36 1 431 4888

Pharmanest:
Gunilla Lundmark, VD , Pharmanest AB 0709 749 057
E - post: gunilla.lundmark@pharmanest.se

Hakan Wallin, Styrelseordförande 0708 206 594
E - post: hakan.valin@telia.com   

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag med fler än 10 000 anställda. Verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet uppgick omsättningen 2012 till 1,1 miljarder Euro. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

Budapest, Stockholm – Gedeon Richter Plc. (‘Richter’) och Pharmanest AB (‘Pharmanest’) meddelade i dag att Richter kommer att kommersialisera Pharmanests SHACT-teknologi, en ny och patentskyddad läkemedelsformulering, i Europa, Latin Amerika samt i vissa ytterligare länder.

Läs vidare »
Kfwasusskuqrqr8ytear

Wrap For Women – julpappret som ger kvinnor på flykt en värdigare vardag

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 07:50 CET

I år kan du slå in dina julklappar och samtidigt göra gott. Wrap For Women är ett specialdesignat julpapper i begränsad upplaga där alla intäkter går till Röda Korset. Genom att köpa pappret Wrap For Women bidrar du med ett hygien-kit till en kvinna på flykt. Bakom initiativet står läkemedelsföretaget Gedeon Richter Nordics.

Media no image

Klimakteriet har stor påverkan på livskvaliteten men få kvinnor lindrar besvären

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 07:50 CET

Av de kvinnor som har eller har haft klimakteriesymtom upplever var tredje kvinna att det påverkar livskvaliteten avsevärt. Ändå har sju av tio kvinnor som har symtom inte använt någon hormonersättning för att lindra besvären. Värmevallningar och dålig sömn är de vanligaste problemen orsakade av klimakteriet konstaterar de svenska kvinnor som har svarat på en undersökning genomförd av Gedeon Richter Nordics.

Plötsliga svettattacker, humörsvängningar och trötthet till följd av försämrad sömn är några av de alla besvär som många kvinnor upplever i klimakteriet. Besvären beror på en minskad mängd av hormonet östrogen i kroppen. Så många som var tredje kvinna med klimakteriesymtom (32 %) känner att livskvaliteten har försämrats mycket eller väldigt mycket sedan de kom in i klimakteriet.

En tredjedel av kvinnorna i studien uppfattar hormonersättning som något som både kan förbättra livskvaliteten och vara effektiv mot symtomen. 75 procent av de som har valt att behandlas med hormonersättning är nöjda med sin behandling varav 39 procent är mycket nöjda.

Hormonrädsla bland svenska kvinnor

Trots att det finns hjälp att få genomgår inte majoriteten av svenska kvinnor (72 %) behandling för sina besvär. Av de kvinnor (28 personer) som blivit rekommenderade hormonersättning för sina besvär av en läkare uppger sex av tio att de är rädda för hormoner och eventuella bieffekter, och därför inte påbörjat en behandling. I samma undersökning genomförd i Finland svarar endast två av tio kvinnor i studien att de är hormonrädda och därför inte använt hormonbehandling trots rekommendation. Hälften av respondenterna i Finland tycker dessutom att hormonbehandlingar är effektiva och höjer livskvaliteten.

Andra resultat från undersökningen i korthet:

 • I Sverige slutar kvinnor med sin hormonersättningsbehandling för att de känner att de kan hantera symtomen på egen hand (30 %), att de är rädda att utveckla cancer (22 %) eller för att symtomen upphörde (13 %)
 • Det vanligaste symtomet bland kvinnor med klimakteriebesvär är svettningar (70 %) följt av sömnproblem (47 %), trötthet (38 %) och torra slemhinnor (37 %)
 • Generellt är finländska kvinnor mer positiva till hormonersättningsterapi (HRT) än svenska kvinnor (34 % positiva i Finland, 21 % i Sverige)

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes under perioden 20 till 27 april 2017 av undersökningsföretaget Kapiolani på uppdrag av läkemedelsbolaget Gedeon Richter Nordics. Totalt genomfördes undersökningen bland 1 000 kvinnor i Sverige och Finland mellan 45 och 65 år som nyligen eller tidigare haft klimakteriesymtom.

För mer information eller för att ta del av hela undersökningen kontakta:
Mia Lindeberg, Medicinsk rådgivare, Gedeon Richter Nordics
Telefon 0704-66 32 53, mail: mia.lindeberg@gedeonricher.eu eller

Carina Sone, PR- och kommunikationsansvarig, Gedeon Richter Nordics
Telefon 0766-35 40 60, mail: carina.sone@gedeonrichter.eu

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag med fler än 10 000 anställda. Verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet uppgick omsättningen 2012 till 1,1 miljarder Euro. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

Av de kvinnor som har eller har haft klimakteriesymtom upplever var tredje kvinna att det påverkar livskvaliteten avsevärt. Ändå har sju av tio kvinnor som har symtom inte använt någon hormonersättning för att lindra besvären.

Läs vidare »
O0fxq84t8lrelfzv3tyx

Mensmodeller sökes! - Alla kvinnor 25-55 år välkomnas att söka

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 12:41 CEST

Under oktober går patientportalen Myomguiden ut med en modellcasting för att söka kvinnor som är engagerade i kvinnors hälsa och som vill vara med och öka kännedomen om myom, muskelknutor i och på livmodern. Modellerna ska skildra livet med riklig mens – det vanligaste symtomet på myom – för att fler kvinnor ska söka hjälp.

Media no image

Kampanjen 80ml vann guld i Swedish Content Awards

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 12:05 CEST

Den 31 maj korades vinnarna i Swedish Content Awards – tävlingen som premierar de bästa kommunikationsinsatserna inom content marketing. Gedeon Richter Nordics kampanj 80ml.se som syftar till att öka kännedom om kvinnosjukdomen myom, vann guld i kategorin Friskvård & Hälsa.

Motiveringen lyder:

"Hur gör man content marketing om ett ämne som målgruppen sällan pratar om – eller ens vill prata om? Dessutom i en bransch där marknadskommunikationen är hårt reglerad? Lösningen handlade om att våga testa, på mer än ett sätt. Med ett resultat som låg mer än 400 % över målet tror vi att en stor andel av den kvinnliga befolkningen är en stor vinnare precis som…Gedeon Richter"

- Vi är självklart jätteglada och stolta över priset och hoppas att den uppmärksamhet kampanjen får bidrar till att fler kvinnor söker hjälp och får behandling och på så sätt kan leva ett bättre liv, säger Carina Sone, PR- och kommunikationsansvarig för Gedeon Richter Nordics.

80ml.se syftar till att öka kännedomen om myom och dess symtom. Kampanjen uppmärksammar kvinnor på hur mycket mens som anses vara normalt eller inte och om de bör söka hjälp hos en gynekolog. I testet har fyra av Sveriges mest kända illustratörer – Louise Winblad, Elin Lucassi, Max Gustafson och Jojo Falk – skildrat livet med myom och livet med ”normal” mens. Illustrationerna visar på ett lättsamt sätt jobbiga situationer som många kvinnor känner igen sig i, men som man av olika anledningar inte vill prata om.

Swedish Content Awards arrangerades i år för 17:e året i rad. I årets tävling hade juryn valt ut 77 bidrag som tävlade i 19 olika kategorier.Bakom tävlingen står branschorganisationen Swedish Content Agencies.

För mer information kontakta:
Carina Sone, PR- och kommunikationsansvarig, Gedeon Richter Nordics
Telefon 0766-35 40 60Mejl: carina.sone@gedeonrichter.eu

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag med fler än 10 000 anställda. Verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet uppgick omsättningen 2012 till 1,1 miljarder Euro. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

Den 31 maj korades vinnarna i Swedish Content Awards – tävlingen som premierar de bästa kommunikationsinsatserna inom content marketing. Gedeon Richter Nordics kampanj 80ml.se som syftar till att öka kännedom om kvinnosjukdomen myom, vann guld i kategorin Friskvård & Hälsa.

Läs vidare »
Media no image

Ny östrogenbehandling i sprayform för kvinnor i övergångsåldern

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 12:14 CET

Gedeon Richter Nordics AB får godkänd subvention för läkemedlet Lenzetto av TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och ingår därmed från och med 2016-11-25 i läkemedelsförmånen. För första gången finns nu en östrogenbehandling i sprayform för kvinnor i övergångsåldern – en transdermal spray innehållande den generiska substansen estradiol (östrogen).

De flesta kvinnor går in i klimakteriet, övergångsåldern, när de är mellan 45 och 57 år. Under övergångsåldern förändras hormonbalansen i kroppen kraftigt. Bland annat minskar äggstockarnas produktion av de kvinnliga könshormonerna östrogen och gulkroppshormon, också kallat progesteron. Det är den minskade mängden östrogen som gör att en kvinna får övergångsbesvär som till exempel svettningar, värmevallningar och underlivsbesvär. Låga östrogennivåer är även en känd riskfaktor för benskörhet och incidensen av frakturer ökar markant efter klimakteriet. En del kvinnor har inte några klimakteriebesvär alls, enbart menstruationen upphör, medan andra kvinnor har besvär i många år.

Vid stora problem med svettningar, värmevallningar och sömn, har östrogen hittills gått att tillföra genom tabletter, depotplåster, gel, vaginaltabletter och vaginalinlägg för att lindra klimakteriesymtom. Lenzetto innehåller estradiol (den form av östrogen som utsöndras av äggstockarna) i en ny transdermal beredningsform, en spray som absorberas av kroppen genom huden.

Lenzetto ger systemisk östrogenersättning och används mot östrogenbristsymtom hos kvinnor i klimakteriet (minst 6 månader sedan senaste menstruation eller kirurgisk menopaus, med eller utan livmoder). Hos kvinnor som har sin livmoder kvar ska behandling med Lenzetto kombineras med ett gestagen.

Lenzetto beräknas finnas på marknaden under maj 2017.

Läs mer om TLV:s godkännande i bifogat dokument.

Om Lenzetto
Lenzetto administreras en gång dagligen som kontinuerlig sekventiell behandling. En avdelad spraydos administreras en gång dagligen på torr och frisk hud på underarmen som inledningsdos. Dosen kan ökas till två avdelade spraydoser dagligen på underarmen baserat på kliniskt svar. Dosökning ska baseras på graden av klimakteriesymptom och får ske tidigast efter 4 veckors kontinuerlig behandling med Lenzetto. Maximal daglig dos är 3 avdelade spraydoser (4,59 mg/dygn) på underarmen. Dosökning ska diskuteras med läkaren. Om graden av klimakteriesymptom inte minskar efter en dosökning, ska dosen titreras tillbaka till den tidigare nivån. Patienter ska regelbundet bedömas (var 3–6 månader) avseende fortsatt behandling. När östrogen ordineras till en postmenopausal kvinna med livmoder, ska behandling med gestagener som är godkända för tillägg till östrogenbehandling inledas samtidigt.

För mer information vänligen kontakta:
Mia Lindeberg, Medicinsk ansvarig Gedeon Richter Nordics AB
e-post: mia.lindeberg@gedeonrichter.eu
tele: 070-466 32 53

Mats Jonsson, VD Gedeon Richter Nordics AB
e-post:mats.jonsson@gedeonrichter.eu
tele: 073-320 65 29

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag med fler än 10 000 anställda. Verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet uppgick omsättningen 2012 till 1,1 miljarder Euro. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

Gedeon Richter Nordics AB får godkänd subvention för läkemedlet Lenzetto av TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och ingår därmed från och med 2016-11-25 i läkemedelsförmånen. För första gången finns nu en östrogenbehandling i sprayform för kvinnor i övergångsåldern – en transdermal spray innehållande den generiska substansen estradiol (östrogen).

Läs vidare »
Media no image

Gedeon Richter förvärvar Finox Holding

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 16:46 CEST

Den 30 juni presenterades att Gedeon Richter köper det Schweiziska bioteknikföretaget Finox Holding med produkten Bemfola®. Gedeon Richter erhåller de globala rättigheter för Bemfola® som för närvarande säljs i mer än 20 länder. Bemfola® används vid infertilitet hos kvinnor och är ett mycket bra komplement till Gedeon Richters befintliga produktportfölj inom kvinnohälsa. Läs mer om vad förvärvet innebär i det engelska pressmeddelandet nedan.

Richter announces the acquisition of Finox Holding for a consideration of CHF190 million.

 • Finox Holding, a Swiss based biotech company engaged in the development and commercialisation of innovative and cost effective products addressing female fertility.
 • Finox Holding product BEMFOLA® is a biosimilar r-hFSH, which stimulates the ovaries in order to treat infertility.
 • Richter obtains global rights for BEMFOLA® for which marketing authorization was already granted in EU in May 2014 and is currently sold in more than 20 countries. The rights for r-hFSH containing product to be registered by the FDA and the distribution in the USA were excluded from the transaction and will remain in the ownership of Dr h.c. Willy Michel.
 • Benefits of the acquisition: o Complements Richter’s existing Women’s Healthcare franchise.
 • Further strengthens Richter’s presence in main European markets.
 • Increases Richter’s exposure to biosimilar markets. 
 • Summary 
  Gedeon Richter Plc (“Richter”) today announces the acquisition of Finox Holding (“Finox”), a privately held Swiss biotech company focused on development and commercialisation of innovative and cost effective products addressing female fertility.
  Finox’s product, BEMFOLA® is a recombinant-human Follicle Stimulating Hormone (r-hFSH) which was developed as a biosimilar to GONAL-f®, an established reference product. BEMFOLA® was the first biosimilar r-hFSH launched in Europe. It is currently commercialised in the European Union, in Israel, in the Middle East and in Australia. The product gained significant market share since its initial introduction in Q2 2014.
  Consequent to this acquisition Richter will integrate the Finox team focusing on female fertility as part of its growing specialised Women’s Healthcare business. Finox’s senior management and commercial teams have extensive experience in women’s reproductive medicine from leading international pharmaceutical companies. 
  Rationale for the acquisition
  Finox represents a unique opportunity for Richter to widen its core Women’s Healthcare franchise and further emphasises its commitment to biosimilar business. This acquisition allows Richter to establish its presence in the female fertility therapeutic area – a major growth market.
  Finox represents an important strategic opportunity for Richter in our core therapeutic area and will expand our Women’s Healthcare portfolio. I look forward to working with the Finox  team to further build on the success that they have made with BEMFOLA®, which in turn is expected to provide an opportunity to further strengthen this specialty business segment in most of our key regions and even widen our geographic scope. I am convinced that the acquisition of Finox and the commercialisation of BEMFOLA® will create increasing value for our investors”, said Erik Bogsch, Managing Director of Gedeon Richter Plc.
  Finox is in a commercial expansion phase in Europe and is growing rapidly. The achievement of the company in launching BEMFOLA® in more than 20 countries within 12 months and reaching double digit market share in many of them is unprecedented and I am aware of the investment that this requires. We are extremely pleased to have Richter to commercialize BEMFOLA® as their existing portfolio and approach to specialty pharma is highly complementary, also they are considered as one of the leaders in the development and marketing of Women’s healthcare products worldwide”, added Dr h.c. Willy Michel, the Founder, Chairman of the Board and majority shareholder of Finox Holding.
  Principal terms of the acquisition
  The purchase price for the shares in Finox amounts to CHF190 million. 
  About r-hFSH
  The worldwide gonadotrophin market is currently worth more than EUR 2 billion (EUR 1.5 billion ex-USA) and growing at about 4% per year, mainly fuelled by couples increasingly delaying starting a family. The products used to stimulate follicular growth are highly complex biologicals and development and registration is time consuming and expensive - and for this reason there are relatively few competitors and new entrants into the market. The market is highly concentrated into few IVF (In Vitro Fertilisation) centres per country, which allows for small and specialised sales forces with a comparatively low cost base compared to other therapeutic areas. 
  About BEMFOLA® 
  BEMFOLA® is produced using recombinant DNA technology. Both BEMFOLA® and the reference product GONAL-f® are formulations of the naturally occurring hormone FSH, which plays a key role in human reproduction.
  BEMFOLA® has been granted marketing authorisation in EU in May 2014 and is currently sold in more than 20 countries. The European MA for BEMFOLA® was supported by data from a large Phase III study, in which BEMFOLA® therapy was found to be similar to the reference product – GONAL-f®, based on the numbers of oocytes retrieved after completing FSH therapy. In this Phase III study, similar efficacy and safety profiles were observed between the two study arms and similar numbers of live babies were born to patients who became pregnant following completion of therapy.  BEMFOLA® is available in 5 single use monodose presentations available in the following dosage forms: 75, 150, 225, 300 and 450 IU.
  BEMFOLA® is supplied in a single-use, unique, state-of-the-art delivery system which results in a simple, once-a-day disposable device, allowing the patient to self-inject. 
  RICHTER:
  Investors:
  Katalin Ördög: +36 1 431 5680
  Media:
  Zsuzsa Beke: +36 1 431 4888 3 

  Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag med fler än 10 000 anställda. Verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet uppgick omsättningen 2012 till 1,1 miljarder Euro. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

  About Finox
  Finox Biotech (Finox AG) is a biopharmaceutical company with its corporate headquarters in Burgdorf, Switzerland. Finox Biotech was founded in 2007 with a vision to become a leading company in the field of fertility therapies, by combining high quality Swiss medicines with innovative and award winning delivery devices

  Bär & Karrer AG is acting as Richter’s legal adviser. Kellerhals - Carrard is acting as legal adviser to Finox Holding / Dr h.c. Willy Michel. 

  Den 30 juni presenterades att Gedeon Richter köper det Schweiziska bioteknikföretaget Finox Holding med produkten Bemfola®. Gedeon Richter erhåller de globala rättigheter för Bemfola® som för närvarande säljs i mer än 20 länder. Bemfola® används vid infertilitet hos kvinnor och är ett mycket bra komplement till Gedeon Richters befintliga produktportfölj inom kvinnohälsa.

  Läs vidare »
  J4q3aoxw8qaqqdeh1kny

  Nytt självtest ska öka kännedomen om dolda sjukdomen myom

  Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 08:00 CEST

  8 av 10 kvinnor vet inte hur mycket mens som är normalt och när de bör söka hjälp för sina rikliga blödningar - det vanligaste symtomet på sjukdomen myom. Det ska initiativet 80 ml ändra på. Nu lanseras för första gången ett självtest som ska öka kännedomen om myom för att fler kvinnor ska söka hjälp hos en gynekolog.

  Q4zkmsjwyz609kcdo68z

  Nu lanseras den första patientportalen om sjukdomen myom

  Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2016 08:00 CET

  20-40 procent av kvinnor mellan 18-51 år får någon gång i livet myom - muskelknutor i livmodern. Ändå är kunskapen och kännedomen om myom och dess symtom låg bland allmänheten och även till viss del inom vården. Nu lanseras patientportalen Myomguiden, som ger kvinnor som har eller tror sig lida av myom, information om symtom och behandlingsalternativ.

  Media no image

  Slutresultat av studien PEARL IV presenterat vid European Society of Gynaecological Endoscopy-kongressen (ESGE) bekräftar effekten av ulipristalacetat 5 mg för långtidsbehandling av livmodermyom

  Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2015 15:36 CEST

  Budapest, Ungern – 9 oktober 2015 – Gedeon Richter Plc. (”Richter”) tillkännager resultatet av studien PEARL IV på ESGE-kongressen. PEARL IV var en randomiserad, dubbelblind fas III-studie med parallella grupper. Man undersökte effekt och säkerhet av upprepade 3 månaderskurer med 5 mg eller 10 mga ulipristalacetat (UPA) dagligen för långtidsbehandling av kvinnor med symtomatiska livmodermyom med rikliga blödningar.1

  Studien som omfattade 4 behandlingskurer på patienter på 46 europeiska behandlingscentra i 11 länder visade:

  • Cirka 93 %b eller fler av kvinnorna uppnådde kontrollerad blödning i slutet av varje behandlingskur och minst 76 %c av kvinnorna hade amenorré i slutet av varje kur
  • I slutet av behandlingskur 4 var minskningen av myomens volym i median 67 %e
  •  Hos 65,5 %, 73,5 %, 74,7 % och 78,1% av patienterna sågs en kliniskt signifikant minskning av de tre största myomen (dvs. ≥ 25 % minskning) efter respektive behandlingskurf med UPA 5 mg (4 kurer totalt)
  • Hos 73,5 % av kvinnorna sågs både amenorré och kliniskt signifikant minskning av myomen (≥ 25 %) efter 4 upprepade kurer
  • Ulipristalacetat gav förbättrad livskvalitet och lindrade smärta, vilket höll i sig i perioderna mellan behandlingskurererna
  • Säkerhetsprofilen för UPA i denna studie bekräftade den tidigare rapporterade säkerhetsprofilen. Den övervägande delen av biverkningarna (97,6 %) var lindriga eller måttliga i båda gruppernag
  • Värmevallningar och huvudvärk var de vanligaste biverkningarna. (För 5 och 10 mg sammantaget: Huvudvärk ≤ 4,4 % oavsett behandlingskur; värmevallningar ≤ 5,8 % oavsett behandlingskur)g

  ”Data från PEARL IV visar att ulipristalacetat 5 mg är en effektiv och väl tolererad långtidsbehandling av livmodermyom”, säger Erik Bogsch, Managing Director vid Gedeon Richter Plc. ”Vi på Gedeon Richter arbetar för kvinnors hälsa och vill utveckla produkter som förbättrar kvinnors livskvalitet och skyddar deras fertilitet.”

  ”Tyvärr kan livmodermyom allvarligt påverka kvinnors fysiska och känslomässiga välbefinnande, något som hittills har förvärrats av de begränsade behandlingsalternativ som stått till buds. Jag är mycket nöjd med resultaten från alla PEARL-studierna, och i synnerhet från PEARL IV, som visar att ulipristalacetat 5 mg är en väl tolererad och effektiv långtidsbehandling av livmodermyom”, säger professor Jacques Donnez, huvudprövare i PEARL I och II och huvudförfattare till NEJM-artiklarna.

  ”Ofta får kvinnorna inte information om alla olika behandlingsmöjligheter vilket kan leda till att man väljer en onödigt radikal behandling. Min uppfattning är att kvinnan skall få välja mellan olika möjligheter utifrån hennes specifika förutsättningar och hennes önskemål. Vi träffar ofta patienter som fått operation presenterat som enda utväg. Att nu kunna erbjuda en medicinsk behandling som innebär att kvinnorna kommer in i klimakteriet utan operation, är mycket positivt, säger Helena Kopp Kallner, MD, PhD och Bitr överläkare på kvinnokliniken vid Danderyds Sjukhus.

  Det första godkännandet för försäljning av UPA 5 mg beviljades 2012 för preoperativ behandling av måttliga till svåra symtom från livmodermyom hos vuxna kvinnor i fertil ålder. Med den nya indikationen möjliggörs upprepade behandlingar med UPA 5 mg vid måttliga till svåra symtom på livmodermyom. Behandlingen godkändes i maj 2015h och är ett viktigt alternativ för många kvinnor som lider av myom och nu kanske kan slippa operation.

  PEARL IV-studien kunde bekräfta effekten och säkerheten av upprepad intermittent behandling med UPA. Det slutliga resultatet bekräftade även redan publicerade data från tidigare fas III-studier (PEARL III och förlängningen av denna3 samt PEARL IV, del 14).

  Fullständig produktinformation för UPA 5 mg-tabletterna, med reviderad produktresumé, finns att läsa såväl på Europeiska kommissionens/Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats och Fass.se: www.ema.europa.eu respektive www.fass.se&nbsp;

  Om livmodermyom
  Livmodermyom är den vanligaste godartade tumören och drabbar mellan 20 % och 40 % av alla kvinnor i fertil ålder2. Symtomen vid livmodermyom är rikliga blödningar, anemi, smärtor, täta urinträngningar eller inkontinens, samt svårigheter att bli gravid. Livmodermyom behandlas oftast genom operation. Livmodermyom som ger symtom är det vanligaste skälet till att man opererar bort livmodern. Man beräknar att omkring 300 000 operationer av livmodermyom utförs årligen i EU, varav 230 000 är bortoperation av livmodern. Tillgängliga behandlingar har varit begränsade till korttidsbehandling inför operation och antingen bestått av ulipristalacetat (Esmya) eller gonadotropinfrisättande hormon-agonister (GnRH-agonister). Operation är inte lämpligt för alla patienter. Skälen kan vara medicinska eller personliga, eller kanske kvinnan hellre vill vänta på att symtomen ska avklinga i samband med klimakteriet. Det fanns alltså behov av en läkemedelsbehandling mot myom som kunde tas under längre tid.

  Om Esmya® (ulipristalacetat)
  Esmya® 5 mg-tabletter med ulipristalacetat är en oralt aktiv, selektiv progesteronreceptormodulator med en vävnadsspecifik blandad effekt som progesteronantagonist/-agonist (hämmar/stimulerar). Det blockerar progesteronreceptorerna i målvävnaderna på ett reversibelt sätt. Korttidsbehandling med Esmya® 5 mg har visat sig kunna stoppa blödning från livmodern, avhjälpa anemi och minska myomens storlek, som tidigare rapporterats i New England Journal of Medicine5-7. Nyligen publicerade data3,4 bekräftade att Esmya® 5 mg är effektivt och säkert vid upprepad intermittent behandling av livmodermyom under en längre tid, varför Europeiska kommissionen i maj 2015 kunde godkänna Esmya för intermittent behandling.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Mia Lindeberg, Medicinsk ansvarig Gedeon Richter Nordics AB
  e-post: mia.lindeberg@gedeonrichter.eu
  tel: 070- 466 32 53

  Mats Jonsson, VD Gedeon Richter Nordics AB
  e-post: mats.jonsson@gedeonrichter.eu
  tel: 073-320 65 29

  a Observera att 10 mg-dosen inte är godkänd
  b Data från per protokoll 4-populationen (PP4), där deltagarna hade påbörjat och fått minst 56 dagars behandling under den 4:e behandlingskuren
  c Data från PP4-populationen
  d Definierat som högst 1 dag med stänkblödning inom en 35-dagarsperiod
  e Data från PP4-populationen
  f Data från PP4-populationen baserat på uppgifter registrerade efter varje behandlingskur plus 1 blödning
  g Data från säkerhetspopulationen i PEARL IV 
  h Esmya 5 mg-tabletter är avsedda för preoperativ och intermittent behandling av måttliga till svåra symtom från myom i livmodern hos kvinnor i fertil ålder

  1 Donnez J, et al. Fertil Steril “in-press”
  2 Wallach EE and Vlahos NF. Uterine myomas: an overview of development, clinical features, and management. Obstet Gynecol 2004;104:393–406.
  3 Donnez J, Vazquez F, Tomaszewski J, et al. Long-term treatment of uterine fibroids with ulipristal acetate. Fertil Steril 2014;101(6):1565-73.
  4 Donnez, J; Hudecek, R; Donnez, O. et al. Efficacy and Safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids. Fertil Steril 2015; 103(2):519-27.
  5 Donnez J, Tatarchuk TF, Bouchard P, et al. Ulipristal acetate versus placebo for fibroid treatment before surgery. N Engl J Med 2012;366(5):409-20.
  6 Donnez J, Tomaszewski J, Vazquez F. et al. Ulipristal acetate versus leuprolide acetate for uterine fibroids. N Engl J Med 2012;366(5):421-32.
  7 Stewart EA. Uterine fibroids and evidence-based medicine--not an oxymoron. N Engl J Med. 2012;366(5):471-73. 

   

  Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu), med huvudkontor i Budapest i Ungern, är ett läkemedelsföretag i centrala Östeuropa med en växande marknad i västra Europa. År 2014 uppgick Richters totala försäljning till omkring 1,1 miljarder euro och börsvärdet var cirka 2,1 miljarder euro. I Richters produktportfölj finns nästan alla de viktigaste behandlingsområdena representerade, bland annat gynekologi, centrala nervsystemet och hjärta-kärl. Richter har den största FoU-enheten i centrala Östeuropa. Forskningen inriktades ursprungligen främst på sjukdomar i centrala nervsystemet. Med sina vitt erkända expertkunskaper i steroidkemi är Richter en viktig aktör på området kvinnohälsa över hela världen. Richter arbetar också aktivt med att ta fram så kallade ”biosimilarer”. 

  Budapest, Ungern – 9 oktober 2015 – Gedeon Richter Plc. (”Richter”) tillkännager resultatet av studien PEARL IV på ESGE-kongressen.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD Gedeon Richter Nordics AB
  • mats.jonsson@gedeonrichter.eu
  • +46 (0) 73 320 65 29
  • +46 (0) 8 611 24 00

  • Presskontakt
  • Gedeon Richter Nordics
  • carina.sone@gedeonrichter.eu
  • +46 (0) 766 35 40 60
  • +46 (08) 611 24 00

  Om Gedeon Richter Nordics

  Gedeon Richter Nordics

  Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

  Adress

  • Gedeon Richter Nordics
  • Norra Stationsgatan 61
  • 113 43 Stockholm