Skip to main content

Kvinnor som sjukskriver sig på grund av mensbesvär ökar

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2019 10:58 CEST

Mensbesvär gör att fler kvinnor än tidigare sjukskriver sig från arbetet. Många väljer dessutom att inte berätta om den egentliga orsaken till sjukfrånvaron för sin arbetsgivare när den beror på riklig mens. Det visar en ny undersökning som Gedeon Richter Nordics har gjort.

Ont i magen, rikliga blödningar och huvudvärk. Mensen för med sig många besvär för kvinnor som begränsningar i arbetslivet såsom sjukskrivning. En ny undersökning visar att 14 procent av kvinnor sjukskriver sig på grund av mensbesvär, jämfört med en undersökning som gjordes 2016 då siffran var 9 procent.

Undersökningen visar även att hälften av kvinnorna har sagt till sin arbetsgivare att deras sjukfrånvaro berodde på andra sjukdomsrelaterade orsaker, som feber eller migrän, när den i själva verket berodde på mensbesvär som rikliga blödningar eller kraftig värk. 70 procent av de som sjukskrivit sig svarande att de har haft så pass kraftig mensvärk att de stannar hemma under mensen.

Konsekvenser för enskilda kvinnans privatekonomi
Gedeon Richter Nordics har tidigare gjort en studie som undersökte produktivitetsförlust hos kvinnor med riklig mens och myom, muskelknutor på och i livmodern, med riklig mens som vanligaste symtom. Studien visar att kvinnor med riklig mens och myom upplevde att deras arbetskapacitet minskade till nästan hälften (44%). Den visar även att kvinnor med riklig mens är hemma från arbetet i genomsnitt cirka 3 timmar under en menscykel på grund av sina besvär, vilket omräknat i pengar motsvarar 2 236 kronor per månad.*

För mer information eller för att ta del av hela undersökningen kontakta:
Carina Sone, pr- och kommunikationsansvarig, Gedeon Richter Nordics
Telefon: 0766-35 40 60, mail: carina.sone@gedeonrichter.eu

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 15-19 februari 2019 har sammanlagt 1007 intervjuer via internet genomförts med kvinnor 18-55 år i Sverige.

Om studien produktivitetsförlust
Studien genomfördes på flera gynmottagningar i Sverige år 2015-2017, på initiativ av Gedeon Richter Nordics, med Helena Kopp Kallner från Danderyds Sjukhus/Karolinska Institutet som huvudprövare. Totalt genomfördes studien bland 206 kvinnor i Sverige (88 kvinnor med riklig mens och myom och 118 kvinnor som upplevde att de hade normal mens).

*Kostnaden för riklig mens till följd av sjukfrånvaro och nedsatt arbetskapacitet är uträknad med följande formel: Tid borta från jobbet x genomsnittlig lön + nedsatt arbetskapacitet under perioden x genomsnittlig lön = Kostnad för produktivitetsförlusten. Dvs 3 timmar x 116 kr/timme + 44% x 37 timmar x 116 kr/timme = 2 236 kronor. (Kostnaden för en dags produktivitetsförlust är baserad på en rekommendation från TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, där värdet för en persons produktivitet approximeras till 28 000 kronor i månaden vilket motsvarar 933 kornor per dag.)

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag med fler än 10 000 anställda. Verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet uppgick omsättningen 2012 till 1,1 miljarder Euro. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.