Alexander Zethson – Foto Michell Göransson
Alexander Zethson – Foto Michell Göransson

Press release -

150 000 kronor till pianisten Alexander Zethson

ROSENBORG – GEHRMANS STIPENDIER 2016

150 000 kronor till pianisten Alexander Zethson

Ett av Sveriges största musikstipendier, Rosenborg-Gehrmans studiestipendium, tilldelas jazzpianisten Alexander Zethson. Kungörandet sker vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst den 28 november.

Joakim Milder, ordförande i Kungl. Musikaliska akademiens pianojury skriver:

”Alexander Zethson är en personlig konstnär med outtröttligt musikaliskt flöde och energi. Han har en berättande och starkt gestaltande förmåga, en oerhört säker dramaturgisk begåvning och en vilja att ta stora konstnärliga risker och lyckas varje gång.”

Alexander Zethson har genomgått musikerprogrammet med inriktning jazz vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och går för närvarande andra året av masterprogrammet med Lisa Ullén som primär instrumentlärare.

Alexander har deltagit i en omfattande konsert- och turnéverksamhet samt medverkat i ett femtontal skivproduktioner. Bland ensembler kan nämnas:

  • Niklas Barnö’s frijazz–grupp Je Suis!
  • Ett flertal turnéer i Europa med Martin Küchen’s grupp Angles 9
  • Alexander medverkar som arrangör och pianist i ett samarbete med Trondheim Jazz Orchestra som påbörjades 2011. Zethson, Sofia Jernberg och Lene Grenager har arrangerat musik från Hallingdal och Røros som framförs av TJO tillsammans med Zethson, Jernberg och violinisten/hardangerfela–spelaren Olav Luksengård Mjelva.

Läs om stipendiaterna och ladda ner pressbilder på https://www.mynewsdesk.com/se/gehrmans

För ytterligare information kontakta Joe Lindström, ordförande i Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik, joe.lindstrom@telia.com, 0736-44 16 64 eller Gunnar Helgesson, VD Gehrmans Musikförlag, gunnar.helgesson@gehrmans.se, 08-610 06 12

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik grundades 1950 och har som ändamål att genom Gehrmans Musikförlag, i vilket stiftelsen har 80 % av aktiekapitalet, verka för utgivning och framförande av värdefull svensk musik, samt att genom bidrag och stipendier stödja svenskt musikliv.

Subjects

Tags


Gehrmans Musikförlag AB är sedan 1893 ett av de ledande musikförlagen i Norden. Gehrmans verksamhet bygger på att tillgängliggöra och marknadsföra den musik förlaget representerar. Förlagets affärsidé är att vara länken mellan upphovsmännen och musiklivet inom sina huvudområden: Orkester- & kammarmusik, Kör- och kyrkomusik,  Musikundervisning.

Press contacts

Gunnar Helgesson

Gunnar Helgesson

Chef – Tonsättare och repertoar 08-610 06 12

Related content

Related stories