Skip to main content

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 09:55 CEST

Barnperspektivet i socialt arbete behöver utvecklas visar aktuell forskning som nu presenteras i nya boken Barnperspektiv i socialtjänstens arbete.  

När barn intervjuas om svåra saker till exempel i utredningar inom socialtjänsten eller när polisen förhör barn i känsliga brottsmål är det viktigt att ta hänsyn till barnets erfarenheter och uppfattningar.

- Idag saknas det ofta analyser utifrån ett barnperspektiv och det är inte självklart att barn över fyra år blir intervjuade utifrån öppna frågor. För mig innebär det att barns status i det sociala arbetet måste höjas och den här boken vill vara ett bidrag till den utvecklingen säger Ann-Christin Cederborg, författare till boken och professor vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

I boken finns en konkret intervjuguide med öppna frågor, som visar hur man kan förhålla sig i svåra samtal med barn. Intervjuguiden är baserad på forskning kring vilka frågor som ger mest detaljer och som minimerar risken att den som intervjuar påverkar barnens svar.

- Barn som befinner sig i utsatta livssituationer kanske inte är motiverade att berätta, men om även socialsekreterare använder sig av öppna frågor ger de åtminstone barnen en chans att berätta på sitt sätt, säger Ann-Christin Cederborg.

Boken beskriver hur ett barnperspektiv kan både utveckla och förbättra socialt arbete men ger också en hel kunskap om FN:s barnkonvention samt om barn och unga i olika livssituationer. Den vänder sig till såväl studenter som till de som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med barn i utsatta situationer.

- Det är min förhoppning att boken används i socionomutbildningar och andra utbildningar i hela landet då den bidrar till ökad förståelse om hur man kan utveckla sitt förhållningssätt till barn och deras perspektiv.  Boken kan också utveckla kunskaper för redan verksamma, säger Ann-Christin Cederborg.

Vill du veta mer?
Agneta Edman, Projektledare socialt arbete
040-20 98 81 agneta.edman@gleerups.se

Annika Möller, Affärsområdeschef universitet och högskola 
040-20 98 70, annika.moller@gleerups.se 


Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola.  Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framgångsrikt lärande. Idag är vi ca 60 anställda och omsätter 175 miljoner kronor.

www.gleerups.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera