Skip to main content

Efterlängtad bok om bedömning i NO

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2013 07:00 CEST

Undervisning i biologi, fysik och kemi ska ge eleverna förutsättningar att bland annat ta ställning i frågor med naturvetenskapligt innehåll, genomföra undersökningar och använda begrepp för att beskriva och förklara olika fenomen och sammanhang. Men hur vet man i vilken utsträckning eleverna har utvecklat dessa förmågor? Och hur kan man stödja elevernas fortsatta utveckling?

Anders Jönsson är biträdande professor vid naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad och huvudförfattare till boken Bedömning i NO - grundskolans tidiga år.  Han berättar varför boken fyller en viktig funktion:

I år genomförs de första nationella proven i NO-ämnena för årskurs 6 och eleverna ska få betyg i årskurs 6 för första gången på många år. Många lärare är inte vana vid eller utbildade för att bedöma och sätta betyg, menar Anders Jönsson. De behöver stöd i vad bedömning är och hur bedömningen kan gå till.

Fokus på förmågor

I den senaste läroplanen finns ett fokus på förmågor, som till exempel att söka information, kommunicera och ta ställning i frågor med ett naturvetenskapligt innehåll. Detta har tidigare inte haft så stor plats i NO-undervisningen eller varit föremål för bedömning. Det finns därför en osäkerhet både kring vad som ska bedömas i förhållande till dessa förmågor samt hur bedömningen ska gå till. Även här behöver lärarna stöd.

Formativ bedömning

På politisk nivå, handlar bedömning idag mycket om elevernas resultat, till exempel i form av provresultat och betyg, samt om likvärdig betygsättning. Anders Jönsson ser att det finns en risk att ett allt för stort fokus på resultatorienterad bedömning kan ge negativa effekter på elevers lärande, motivation och självbild. Huvudfokus i boken ligger därför på så kallad formativ bedömning - det vill säga hur man kan använda bedömning för att stödja elevernas lärande och motivation, samt hur man kan motverka de potentiellt negativa effekterna av den resultatorienterade bedömningen. 


– Den här boken kan alltså hjälpa lärare att genomföra bra bedömningar av elevernas kunskaper i förhållande till läroplanen, och dessa kan de sedan använda både för skriftliga omdömen och betyg och för att stödja elevernas lärande i NO, sammanfattar Anders Jönsson.

Bedömning i NO - grundskolans tidiga år riktar sig i första hand till lärare, och blivande lärare, som undervisar i NO-ämnena i grundskolans årskurs 1-6. En stor del av innehållet är dock relevant även för andra årskurser och andra ämnen. 


Om författarna

Författarna till Bedömning i NO - grundskolans tidiga år är forskare inom NO-didaktik. De har erfarenhet från forsknings- och utvecklingsprojekt om undervisning och bedömning i NO-ämnena. De har även varit ansvariga för utvecklingen av Skolverkets diagnosmaterial i NO för årskurs 1-6 (DiNO) samt medverkar i konstruktionen av de nationella proven i biologi, fysik och kemi för årskurs 6. Flera av författarna är verksamma inom lärarutbildningen.

Anders Jönsson är bitr. professor vid naturvetenskapernas didaktik, Högskolan Kristianstad. Margareta Ekborg är professor i ämnesdidaktik med naturvetenskaplig inriktning, Malmö högskola. Britt Lindahl är lektor i ämnesdidaktik med naturvetenskaplig inriktning, Högskolan Kristianstad. Lena Löfgren är lektor i fysikdidaktik, Högskolan Kristianstad

Presskontakt

Hanna Wettermark, förläggare, 040-20 98 57 eller hanna.wettermark@gleerups.se

Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola.  Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framgångsrikt lärande. Idag är vi ca 60 anställda och omsätter 175 miljoner kronor.

www.gleerups.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.