This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Robert Hörnquist VD

Bild -

Robert Hörnquist VD

Robert Hörnquist VD
  • Licens: Användning i media
  • Av: Carina Gran
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 1333 x 2000, 481 KB
Ladda ner

GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och offentlig verksamhet. Vi förvaltar 432 000 kvm lokalyta. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg. GöteborgsLokaler är en del av Göteborgs Stad.