Skip to main content

De lokala torgen – ännu mer tillgängliga

Nyhet   •   Okt 28, 2016 11:32 CEST

Närhälsan Hjällbo Centrum - efter kontrastmarkeringen

Nu är det lättare att öppna dörrar, trappsteg är markerade och ledstänger på plats - GöteborgsLokaler är klara med enkelt avhjälpa hinder redan nu.

Göteborgs Stad har beslutat att alla enkelt avhjälpa hinder skall vara åtgärdade innan denna mandatperiod är över. GöteborgsLokaler är klara redan nu.

- Det är glädjande att de lokala torgen nu är mer tillgängliga då de är viktiga mötesplatser för göteborgarna, berättar Henrik Ehrlington, utvecklingsledare på Fastighetskontoret som ansvarar för Tillgänglighetsfrågor.

Vad är ett enkelt avhjälpa hinder?

Det kan vara ex. mindre nivåskillnader eller trappsteg, avsaknad av ledstänger, tunga dörrar, dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade, bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering.

- Vi vill vara med att skapa möjligheten för att alla i samhället att få tillgång till de lokala torgen, säger Magnus Ranch, chef för hållbarhet och teknik på GöteborgsLokaler. Det är helt enkelt en bra grej.

Så hur gick GöteborgsLokaler tillväga? Först så påbörjades en tillgänglighetsinventering för det som bolaget ansvarar för, dvs de fastigheter bolaget äger samt Landala Torg och Wieselgrensplatsen.

- Vi har inventerat dörrarna till verksamheterna på de lokala torgen, konstrastmarkeringar, dörröppnare, mm. Till alla offentliga lokaler har vi inventerat hela angöringen fram till reception, inklusive hissar och trappor, säger Marie Zachrisson Gärdehed, som är projektledare hos GöteborgsLokaler.

Marie berättar vidare, inför inventeringen fick jag på Fastighetskontoret göra insiktsövningar som gav mig en större förståelse för hur det kan vara att ha svårigheter att exempelvis se eller röra sig.

- Det var viktigt att göra en noggrann inventering från början. Och att tänka hela vägen hur man kommer fram till entrén till lokalen. Detta gjorde att vi i nästa steg kunde göra prioriteringar utifrån var åtgärderna gör mest nytta, berättar Magnus vidare.

När inventeringen var klar påbörjades arbetet med åtgärderna. Dessa var klara nu i oktober 2016. Ett tips som Magnus och Marie vill skicka med till de som skall påbörja sitt arbete är att utse en ansvarig som håller ihop arbetet hela vägen och som kvalitetssäkrar att åtgärderna verkligen blir genomförda. Då går man i mål.

Vad händer nu?

- Nu skall vi ta väl hand om nedlagt arbete och redan nu planerar vi för underhåll. Ex slits tejpen på ledstängerna ganska fort, säger Magnus. Tillgänglighetsarbetet skall alltid tas med oavsett om vi bygger till, bygger om eller bygger nytt.


BAKGRUND

I budget för 2015 har kommunfullmäktige beslutat om följande uppdrag:

Alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden.

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde, så kallade publika lokaler, och på allmänna platser. Detta för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda publika lokaler eller allmänna platser.

Fastighetskontoret har ansvaret för samordning och utveckling av kommunens tillgänglighetsarbete för fysiska miljöer. Kommunens tillgänglighetspolicy säger att alla ska ha en god tillgänglighet i utemiljön och att alla ska kunna komma in i lokaler dit allmänheten har tillträde.

För frågor kontakta gärna Magnus Ranch, hållbarhetschef 031-33 50 111 eller Marie Zachrisson Gärdehed, projektledare 073-3145060.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.