Skip to main content

Klättring och spontanidrott vid Bergsjön Centrum

Nyhet   •   Dec 10, 2015 08:57 CET

Det så kallade tråget vid Bergsjön Centrum har i många år upplevts som en otrygg plats. I ett samarbete mellan bland annat GöteborgsLokaler och Trygg, vacker stad och intressenter i området förvandlas nu mörka tunnlar till klättervägg, odlingar och spontanidrottsplats.

Frågan om vad man ska göra med den gamla, färdiga spårvagnshållplatsen, kallad tråget har diskuterats under lång tid. Den ursprungliga tanken var att spårvägen skulle gå genom tråget vid Bergsjön Centrum. När det av olika orsaker inte fungerade blev det ett stråk för gång- och cykeltrafik. Med tiden blev tråget alltmer öde och upplevs i dag som mörkt och otryggt. I de trygghetsvandringar som stadsdelsförvaltningen genomfört i området framkommer ofta att platsen upplevs som otrygg.

– Vi är medvetna om problemen med tråget. Därför känns det väldigt roligt att vi tillsammans med våra samarbetsparters hittat en lösning som alla är nöjda med, säger Johan Blomqvist, planeringsledare på park- och naturförvaltningen.

Stadsbyggnadskontorets planer för Bergsjön Centrum har medfört att en igenfyllning inte är aktuell. Trygg, vacker stad har därför tillsammans med intressenterna i området tittat på alternativ där tråget enbart täcks över. I samarbete med GöteborgsLokaler, stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg, Familjebostäder, Bergsjön 2021 och Svenska kyrkan har Trygg, vacker stad tagit fram ett gestaltningsförslag med såväl klättervägg och utomhusschack som odlingar och spontanidrottsplats.

– Förhoppningsvis kan vi på detta sätt ersätta otryggheten med en stimulerande fritid för de som bor och vistas runt Bergsjön Centrum, säger Johan Blomqvist.

Arbetet med att täcka över tråget och skapa de nya aktiviteterna pågår under vintern och beräknas vara klara i februari 2016.

Kontakt
Johan Blomqvist, planeringsledare, park- och naturförvaltningen. Tel: 031-365 58 04, e-post: johan.blomqvist@ponf.goteborg.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.