Skip to main content

Resultatet av 2017 års lokalhyresgästundersökning

Nyhet   •   Aug 03, 2017 10:40 CEST

Kortedala Torg

Tack till alla våra lokalhyresgäster som fyllde i vår hyresgästundersökning. Med hjälp av svaren kan vi rikta in vårt arbete på det som betyder mest för vår hyresgäster.

Hyresgästundersökningen genomfördes under april-maj och totalt skickade vi ut 499 enkäter, både via post och via email. Svarsfrekvensen hade gått ned något sedan förra mätningen 2015, från 56 % till 50 %.

Undersökningen består av frågor kring:

 • Centrum/torg/handelsplats/fastighet
 • Trygghet
 • Skötsel/underhåll
 • Felanmälan
 • Kundvård och service

Dessa frågor summeras sedan i olika index. Indexen presenteras på en skala från 0 till 100, där 100 är bästa värde.

Det fanns också möjlighet att ge kommentarer på flera av områden i enkäten om t.ex. trygghet, tillgänglighet, skötsel och miljö.

Kundvård och service – viktigast i lokalhyresgästundersökningen

Vi har olika förvaltningsuppdrag. Vissa fastigheter äger GöteborgsLokaler och vissa externförvaltare vi åt andra fastighetsägare; Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, Gårdstensbostäder och Parkeringsbolaget. I undersökningen har vi delat upp svaren utifrån förvaltningsuppdragen:

 • Eget ägda, torg (ET)
 • Externförvaltade, torg (EX)
 • Eget ägda, fastigheter som inte ligger vid torg (ES)

Så här såg resultatet ut för de olika indexen och med jämförelse med 2015.

Resultatet ligger väl i nivå med undersökningen 2015, även om en viss nedgång kan skönjas för frågor om kundfokus, information och tillgänglighet. Gruppen Eget ägda torg ligger resultatmässigt något över övriga grupper för de flesta index.

Nedan visas hur Värdindex för eget ägda fastigheter, dvs det som beskriver hur GöteborgsLokaler är som hyresvärd/fastighetsägare, har sett ut vid de senaste årens mätningarna.

Hur ser det ut för respektive centrum/torg/handelsplats?

Nedan visas två prioriteringsmatriser, där Bevaka, Vårda, Kan bli bättre och Prioritera är färgmarkerade. Inom parantes står värdet från förra mätningen 2015. Det torg som redovisas är de med fler minst 5 svarande. Då det är få svarande så bör resultaten tolkas med försiktighet.

Utifrån dessa prioriteringsmatriser har vi nu god hjälp att planera vårt arbete utifrån det som betyder mest för våra hyresgäster.

Summering av undersökningen

Som helhet nöjda

 • GöteborgsLokaler uppnår ett NKI-värde på 65 vilket tyder på att majoriteten av kunderna är nöjda.
 • Resultatet ligger väl i nivå med undersökningen 2015, även om vi se en viss nedgång kring frågor om kundfokus, information och tillgänglighet.
 • Gruppen Eget ägda torg ligger resultatmässigt något över övriga grupper för de flesta index.

Majoriteten kan rekommendera GöteborgsLokaler som hyresvärd

 • Nästan sju av tio uppger att de kan tänka sig att rekommendera GöteborgsLokaler som hyresvärd. För gruppen Eget ägda, torg så svarar tre av fyra att de kan tänka sig att rekommendera GöteborgsLokaler som hyresvärd.
 • Drygt hälften svarar också att de under det senaste året har talat väl om GöteborgsLokaler och två av tre har talat väl om deras centrum/torg/handelsplats.

De flesta känner sig trygga

 • Över hälften känner sig trygga runt sitt centrum/torg/handelsplats under butikernas öppettider. 15 procent är dock inte nöjda med tryggheten och det är flera som kommenterar att man vill ha flera väktare och bättre belysning i området. Även flera övervakningskameror tycker många vore bra. Kommentarerna visar också att mycket bra görs av GöteborgsLokaler kring trygghet. När det gäller trygghet har vi konsekvent jobbat med frågan i bolaget, ex med utemiljön, trygghetsvandringar, otrygga platser, ansökningar om kamerabevakning, torgvärdar, mm. Trygghet är en oerhört viktigt fråga som vi jobbar vidare med.

Kundvård och service har stor påverkan på den totala nöjdheten

 • För båda grupperna Eget ägda, torg och Externa, torg så visar sig Kundvård och service ha ett starkt samband med kundnöjdheten (NKI).
 • Kunderna är även till stor del nöjda med detta område och framförallt så tycker man att kontakten med GöteborgsLokaler fungerar bra och att man blev väl bemött.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy