Skip to main content

Resultatet av 2019 års lokalhyresgästundersökning

Nyhet   •   Jun 27, 2019 10:51 CEST

Prioriteringsmatris

Hyresgästundersökningen genomfördes under april-maj. Totalt skickade vi ut 413 enkäter, både via post, email och följde upp via telefon. Svarsfrekvensen hamnade på 48 %. Förra mätningen gjorde vi 2017 och åtgärder som är gjorda utifrån den kan du finna på https://www.goteborgslokaler.se/for-hyresgaster/hyresgastenkat/

Undersökningen är uppbyggt enligt denna modellen.

Inom dessa områden ställs frågor som sedan summeras i olika index. Indexen presenteras på en skala från 0 till 100, där 100 är bästa värde.

Det fanns också möjlighet att lämna öppna svar i enkäten kring mötesplats, skötsel och hållbarhet.

Glädjande att satsningarna tagits emot väl

Vi har olika förvaltningsuppdrag. Vissa fastigheter äger GöteborgsLokaler och vissa externförvaltare vi åt andra fastighetsägare; Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, Gårdstensbostäder och Parkeringsbolaget. I undersökningen har vi delat upp svaren utifrån förvaltningsuppdragen:

  • Eget ägda fastigheter, torg (ET)
  • Externförvaltade fastigheter, torg (EX)
  • Eget ägda, fastigheter som inte ligger vid torg (ES)

Så här ser resultatet ut för de olika indexen och med jämförelse 2017.

Alla delindex har ökat i jämförelse med förra mätningen (2017) på totalnivå. Vi har sedan förra mätningen jobbat med att förbättra felanmälan, satsat på inre och yttre miljö (genom bl.a. Torguppdraget) och fokuserat på trygghetsfrågor. Nästan sju av tio känner sig trygga runt sitt centrum/torg/handelsplats under butikernas öppettider. Åtta av tio är positiva till kameraövervakning. Det är glädjande att se att satsningarna tagits emot väl av våra lokalhyresgäster och resulterat i högre index.

Resultaten ovan är de sammanlagda indexen. Nu kommer vi att titta på respektive handelsplats och se vad som behöver göras just där.

Kundvård och service – viktigast i lokalhyresgästundersökningen

För båda grupperna, Eget ägda torg (ET) samt Externa torg (EX) så visar sig Skötsel/underhåll samt Kundvård och service ha ett starkt samband med kundnöjdheten (NKI). För Eget ägda torg (ET) hamnar båda index i Vårda medan båda index hamnar i Prioritera för Externa torg (EX).

Hur ser det ut för respektive centrum/torg/handelsplats?

Nedan visas två prioriteringsmatriser, en för Eget ägda torg och en för Externförvaltade torg. Där är prioriteringarna färgmarkerade i Bevaka (blått), Vårda (grönt), Kan bli bättre (gult) och Prioritera (rött). Inom parantes står värdet från förra mätningen 2017. Det torg som redovisas är de med minst 5 svarande. Då det är få svarande per handelsplats, så bör resultaten tolkas med försiktighet.

Utifrån dessa prioriteringsmatriser och dess underliggande frågor och svar, har vi nu god hjälp att planera vårt arbete utifrån det som betyder mest för våra hyresgäster.

Frågor och funderingar? Kontakta Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef GöteborgsLokaler. pia.johnson@goteborgslokaler.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.