Bxxnwzldg0x1nky8pr8v

Nästan hela Göta kanal töms på vatten för fortsatt renovering

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 08:00 CEST

​I vinter töms nästan 8 av Göta kanals 9 handgrävda mil. Så många projekt med så stor geografisk spridning har aldrig tidigare genomförts. Arbetet görs för att fortsätta den betydande renovering av Göta kanal som inletts under året och som ska säkra kanalens framtida drift.

Tqzsiwo8gnz3mie9ma8bq

Stark sommar för Göta kanal

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2016 08:07 CEST

En 10% ökning av antalet fritidsbåtar på Göta kanal och en stark utveckling både på land och vatten, så sammanfattas högsäsongen på Göta kanal. Årets framgång tyder på att det klassiska byggnadsverket lockar allt fler nöjda besökare till regionen och till Sverige.

Njskfn7rrgamuet36uf2

Historisk renovering av Göta kanal påbörjas

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2016 08:00 CET

I dagarna startar det i särklass mest omfattande arbete med Göta kanal sedan kanalen byggdes. Projektet innebär ett nytt kapitel i Göta kanals historia, då hela kanalen ska restaureras och driften ska säkras för många år framöver. Projektet inleds med två omfattande arbeten i Söderköping som är betydande för kanalens öppethållande. Kostnaden för arbetena beräknas uppgå till cirka 15 miljoner.

Hb8g2geaofbf9ggrqxbmrq

Regeringen avsätter 100 miljoner till upprustningen av Göta kanal 2016

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2015 16:27 CEST

​Regeringen föreslår i budgetförslaget att avsätta 100 miljoner kronor till den nödvändiga upprustningen av det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal.

Mpnse5qrkxmttsamwuig

Göta kanalbolag anställer två nya chefer

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 08:00 CET

Under våren stärks Göta kanalbolags ledningsgrupp med två nyanställningar. Det är Stefan Ljungblad som den 1 mars tillträder som Anläggningschef och Carina Johnsson som den 18 april börjar som Marknads- och Kommunikationschef.

Xixtwu7fykhdardk9ioh

​Kaj i Sjötorp vid Göta kanal renoveras efter ras

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 08:00 CET

Nu påbörjas renoveringen av kajen i Sjötorp som rasade i höstas. Kajen kommer att renoveras i två etapper för att undvika påverkan på kanalsäsongen. Med en tight tidsplan räknar ändå AB Göta kanalbolag att hinna färdigt första etappen innan Göta kanal öppnar i maj.

Mpveaxf9fcgihvzzhjng

​Kanalbank och dragväg längs Göta kanal återställs för 25 miljoner

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 08:00 CET

I höjd med E4-bron vid Norsholm ska Göta kanals profil återställas, ett av de mest komplicerade arbetena i renoveringsprojektet Göta kanal 2.0. Med tiden har kanalbanken rasat ut i kanalen och strandlinjen förflyttats från sitt ursprung. Nu vidtas omfattande åtgärder för att återställa och förstärka marken så att kanalen återfår sitt ursprungliga utseende. Arbetet beräknas kosta 25 miljoner.

Tyqimlvhzztpqxbxlxin

Göta kanals Julkalender

Nyheter   •   Nov 30, 2016 15:51 CET

I år lanserar Göta kanal för första gången en julkalender fylld med fina erbjudanden. Varje decembermorgon fram till jul kommer en ny lucka presenteras. I luckorna kan man hitta allt från maritim inredning och övernattningar till kanalresor och erbjudanden.

W448zcm4g2cnolakoyya

Historisk friläggning av slussar längs Göta kanal

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 07:30 CET

Som ett led i den omfattande renovering som nu görs längs Göta kanal skrivs nästa kapitel i historieböckerna. För första gången i modern tid kommer en sluss friläggas helt för att få svar på i vilken omfattning och varför slussarna läcker vatten. Nu har ett stort steg tagits för att säkra Göta kanal för framtida generationer genom beslutet att frilägga slussarna och söka svar på frågorna.

F5gmxgbuju8sibeykozd

Kajras på Göta kanal, Sjötorp

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2016 14:43 CEST

Som ett led i alla underhållsarbeten som ska göras på Göta kanal under vintern håller AB Göta kanalbolag nu på att tömma fler sträckor på vatten. I samband med att vattnet tömdes ur varvsbassängen i Sjötorp rasade en bit av kajen idag.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • roger.altsater@gotakanal.se
  • 0141-202060

Om AB Göta kanalbolag

En av Sveriges mest kända turistattraktioner

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar. Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.
Göta kanal är öppen maj-september.
AB Göta kanalbolag ägs av staten och vårt huvuduppdrag är att bevara och utveckla Göta kanal samt att skapa förutsättningar för turism längs kanalen. Vi är 22 åretruntanställda samt ca 100 säsongsanställda. Huvudkontoret finns i Motala.