Skip to main content

Göta kanal mot normala vattennivåer

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2018 10:33 CET

Återställda vattennivåer gör att både AB Göta kanalbolag och Rederi AB Göta kanal ser fram emot kommande kanalsäsong 2018.

Normaliserade vattennivåer gör att Göta kanalbolag genom anmälan till Ufs (upplysning för sjöfarande) nu formellt återställer vattennivåerna till normal nivå. Det är en naturlig åtgärd för farleden och Göta kanal, trots Vätterns något lägre vattennivå. Göta kanalbolag och större aktörer på Göta kanal såsom Strömma-ägda Rederi AB Göta kanal, ser med tillförlit fram emot kommande kanalsäsong 2018.

Under sommarens mätningar tvingades Göta kanalbolag på grund av låga vattennivåer i farleden anmäla lägre vattennivåer till Ufs, samt även åtgärda med insatser i Motala hamn. Det påverkade främst passagerarbåtarna från Rederi AB Göta kanal som under några veckor även tvingades lägga om trafiken. Mätningarna har fortsatt kontinuerligt och påvisar nu normaliserade nivåer, varför Göta kanalbolag som farledsägare valt att återställa vattennivåerna via en ny anmälan till Ufs.

-Vi ser att utvecklingen för vattennivåerna är god och att sjöarna höjts succesivt, vilket ger de förutsättningar vi behöver inför vårens säsongstart på Göta kanal, säger Stefan Ljungblad, anläggningschef på AB Göta kanalbolag.

-Vi har följt utvecklingen av vattennivåerna och anpassat kanalen och slussarnas förutsättningar så att vi på allra bästa sätt är redo för kommande säsongers naturliga skiftningar, tillägger Roger Altsäter, VD på AB Göta kanalbolag.


Rederi AB Göta kanal, som är det största rederiet som trafikerar Göta kanal, med flaggskeppen Juno, Diana och Wilhem Tham, ser justeringen som en bra bekräftelse på fina förutsättningar för kommande sommarsäsong. Rederi AB Göta kanal erbjuder paket för resenärer ombord på sina fartyg som färdas olika sträckningar mellan Göteborg och Stockholm, och de ser en ökad efterfrågan där bland annat intresset från den internationella marknaden är stor.

-Vi arbetar inför kommande säsong precis som vanligt utan någon större oro för vattennivåerna, och bokningsbeläggningen ser bra ut. Vårt nära samarbete med Göta kanalbolag innebär vi håller oss väl uppdaterade och trygga med förutsättningarna.
Vi ser 2017 som extraordinärt och ändrar inte vårt utbud efter vattennivåerna utan mer efter gästernas efterfrågan, säger Peter Henricsson, Affärsområdeschef, Strömma Sverige.


Sommaren 2017 var vattennivåerna under en period så pass låga i delar av Göta kanal att det påverkade de mest djupgående fartygen, främst då passagerarbåtarna. Det drabbade några av Rederi AB Göta kanals turer vilket löstes genom förändrade färdplaner. Med det tillflöde som är nu finns förväntas inte dessa problem för kommande säsong.


Övrig trafik på Göta kanal berördes inte och påverkade minimalt utfallet som för 2017 låg på bra nivåer med fritidsbåtar och sålda kanalbiljetter.

Göta kanal öppnar för säsongen den 2 maj 2018.

För mer information, vänligen kontakta
Roger Altsäter, VD AB Göta kanalbolag, tel. 0708- 65 23 02
Peter Henricsson, Affärsområdeschef, Strömma Sverige, tel. 0708-94 76 33

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar.  Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.

Farleden Göta kanal är öppen maj-september.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.