Skip to main content

Kajen utanför Lokverkstan i gamla Motala Verkstad spärras omgående av för gående

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 09:00 CEST

AB Göta kanalbolag har beslutat att spärra av kajen utanför Lokverkstan i gamla Motala

Verkstad-området. Kajen som tidigare varit avspärrad för fordon spärras nu även av för gående

trafik.

Avspärrningen görs då tecken så som slukhål och sättningar i marken visar på att det är en stor

rasrisk. Under kommande vecka kommer Göta kanalbolag tillsammans med Motala kommun

inspektera området för att eventuellt utöka avspärrningarna.

- Vi ser mycket allvarligt på situationen runt kajen vid gamla Motala Verkstad, kajen

spärras av då vi inte kan garantera de gåendes säkerhet, säger Anders Donlau, vd,

AB Göta kanalbolag.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:

Anders Donlau, VD, AB Göta kanalbolag,

tel dir/mobil 0141-20 20 60, anders.donlau@gotakanal.se

Henrik Remmerfelt, Anläggningschef, AB Göta kanalbolag,

tel dir/mobil 0141-20 20 51, henrik.remmerfelt@gotakanal.se

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar.  Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.

Göta kanal är öppen 4 maj-27 september 2015.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy