Skip to main content

Kajras på Göta kanal, Sjötorp

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 14:43 CEST

En kaj i Sjötorps hamnbassäng, Göta kanal, har rasat

Som ett led i alla underhållsarbeten som ska göras på Göta kanal under vintern håller AB Göta kanalbolag nu på att tömma fler sträckor på vatten. I samband med att vattnet tömdes ur varvsbassängen i Sjötorp rasade en bit av kajen idag.

Kajen i Sjötorp var under projektering inför framtida renovering och vattnet hade tömts ut för att hela kajen skulle kunna besiktigas. Dagens kajras vid Göta kanal är det första fullskaliga raset som inträffat sedan AB Göta kanalbolag initierade ett kajrenoveringsprojekt 2010.

- Att delar av kajen i Sjötorp idag rasar överraskar oss. Men det bekräftar samtidigt det dåliga skick som kanalanläggningen är i, säger Anders Donlau, Projektledare för Göta kanal 2.0. Det kommer att bli knappt om tid att hinna med renovering av kajen inför säsongsöppningen i maj 2017, men vi kommer att göra allt för att påskynda processen, avslutar Anders Donlau.

Kajen i Sjötorp är en publik och populär natthamn får såväl passagerarbåtar som fritidsbåtar. Området kring raset har nu av säkerhetsskäl spärrats av.

För mer information välkommen att kontakta:
Roger Altsäter, VD, AB Göta kanalbolag tel/mobil, 0141-20 20 60
Anders Donlau, Projektledare Göta kanal 2.0, AB Göta kanalbolag, tel/mobil 0141-20 20 61
Anna Meyer, Marknads- och Informationschef, AB Göta kanalbolag, tel/mobil 0141-20 20 57

Fakta Göta kanal 2.0
Namnet på det projekt som Göta kanalbolag tagit initiativ till för att säkra Göta kanal inför framtiden. En förstudie har gjorts och slutrapporten visar på ett stort renoveringsbehov för att klara av Göta kanals fortsatta drift som besöksmål och kulturarv. Regeringen har beslutat att avsätta 150 miljoner kronor under 2016-2017 till den nödvändiga upprustningen och totalt beräknas projektet kosta drygt en halv miljard kronor under en femårsperiod. En omfattande del i projektet styrs av kraven i den nya Dammsäkerhetslagen (2014:214).

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar.  Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.

Farleden Göta kanal är öppen maj-september.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy