Skip to main content

​Kanalbank och dragväg längs Göta kanal återställs för 25 miljoner

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2016 08:00 CET

Pågående arbete i Norsholm

I höjd med E4-bron vid Norsholm ska Göta kanals profil återställas, ett av de mest komplicerade arbetena som utförs i renoveringsprojektet Göta kanal 2.0. Med tiden har bit efter bit av kanalbanken och dragvägen rasat ut i kanalen och strandlinjen har förflyttats cirka 20 meter från sitt ursprung. Nu vidtas omfattande åtgärder för att återställa och förstärka marken så att kanalen och dragvägen återfår sitt ursprungliga utseende. Arbetet beräknas kosta 25 miljoner.

I Norsholm har den karakteristiska dragvägen successivt rasat ner i Göta kanal på grund av svåra markförhållanden. Det drabbade området är cirka 600 meter långt och dagens strandlinje ligger omkring 20 meter längre in än tidigare. Arbetet i Norsholm påbörjades i oktober och kommer vara färdigställt till kanalöppningen i maj 2017.

—Projektet är det största och mest komplicerade som vi kommer utföra, på grund av de dåliga markförhållandena i området, säger Anders Donlau, Projektledare för Göta kanal 2.0. Den ursprungliga dragvägen har sedan 50-talet successivt rasat ut i kanalen, med påföljd att kanalen blivit bredare och mycket grundare. Nu återskapar vi kanalprofilen och får fullt djup på sträckan.

Att dragvägen nu återfår sin ursprungliga sträckning innebär att tillgängligheten till kanalen blir bättre och att säkerheten därmed ökar. Även den nya dammsäkerhetslagen pekar på förväntningar kring åtkomlighet och säkerhet.

—Det här partiet har varit det enda längs kanalen där vi inte haft någon åtkomst från land, vilket kan vara avgörande om en båt skulle behöva assistans på något sätt. Vi kommer nu åtgärda det och därmed säkerställa möjligheten att komma fram till kanalen på den här sträckan. Vi kan därmed garantera tillgängligheten längs hela Göta kanal, avslutar Anders Donlau.

För att kunna utföra arbetet och stabilisera marken används bland annat cirka 3000 pålar i en metod som kallas för bankpålning. Pålningen utförs med naturmaterial, stolpar av färsk gran trycks ner i jorden, precis som man gjorde för 200 år sedan när kanalen byggdes. Även hos de som jobbar med projekten finns en stor glädje i att få vara en del av det historiska renoveringsarbetet. Jonny Pettersson från NCC är Arbetsledare på plats och talar för hela arbetsstyrkan på cirka 10 personer när han säger:

—Det är ett väldigt intressant projekt. Vi använder en gammal och beprövad metod och det är fascinerande att det fortfarande är det bästa alternativet, trots alla nya tekniker och material som kommit på marknaden. Vi känner oss stolta över att få vara delaktiga i bevarandet av Göta kanal.

I vinter töms nästan 8 av Göta kanals 9 handgrävda mil och så många projekt och så stor geografisk spridning har aldrig gjorts tidigare. Arbetet är en del i projektet Göta kanal 2.0, som ska säkra Göta kanals framtida drift. Arbetet i Norsholm är en del av vinterns många projekt. 

För mer information välkommen att kontakta:
Anders Donlau, Projektledare Göta kanal 2.0, AB Göta kanalbolag, tel/dir 0141-20 20 61
Jonny Pettersson, Arbetsledare, NCC, tel 070-737 11 94
Anna Meyer, Marknads- och Informationschef, AB Göta kanalbolag, tel dir/mobil 0141-20 20 57, anna.meyer@gotakanal.se

Fakta Göta kanal 2.0
Namnet på det projekt som Göta kanalbolag tagit initiativ till för att säkra Göta kanal inför framtiden. En förstudie har gjorts och slutrapporten visar på ett stort renoveringsbehov för att klara av Göta kanals fortsatta drift som besöksmål och kulturarv. Regeringen har beslutat att avsätta 150 miljoner kronor under 2016-2017 till den nödvändiga upprustningen och totalt beräknas projektet kosta drygt en halv miljard kronor under en femårsperiod. En viktig del i projektet blir att dokumentera för framtiden. Kraven i den nya Dammsäkerhetslagen (2014:214) spelar också en viktig roll i arbetet.

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar.  Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.

Farleden Göta kanal är öppen maj-september.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy