Skip to main content

Populära trädplanteringar lockade över 100 nya trädfaddrar till Göta kanal

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 08:19 CEST

Sveriges längsta trädallé har i år fått tillskott av över 100 nya trädfaddrar och 5o nya träd. Trädprojektet genomförs som ett led i bevarandet av det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal och lockar gammal som ung.

Under veckan har två trädplanteringar genomförts, en i Riksberg i Västergötland och en i Borenshult, Motala i Östergötland. De som under året blivit trädfaddrar har medverkat vid ceremonin och fått möjligheten att hjälpa till att plantera träd. Dessutom har det bjudits på tal, Göta kanalfika och salut.

–Det är otroligt vilken uppslutning vi har i år, det visar tydligt på ett stort engagemang kring Göta kanal och vår trädallé, säger Roger Altsäter, VD på AB Göta kanalbolag. Vi behöver hålla en takt på cirka 50 träd varje år för att bevara och återplantera allén så årets tillskott är värdefullt, men det finns fortfarande många platser som behöver nya träd

Den yngsta nyblivna trädfaddern är bara två månader och har fått trädet i samband med födseln, den äldsta trädfaddern på plats fick ett träd i 90-års present. Bland de medverkande fanns också ett par från Borlänge som varje år cyklar längs Göta kanal och nu har förevigat sin närvaro längs kanalen i form av ett bidrag till Sveriges längsta trädallé.

– Bland årets träfaddrar har vi också ett företag som tänkt både på miljön och bevarandet av det kulturhistoriska byggnadsverket. Genom försäljning av tomma glasslådor till sina kunder har de gemensamt samlat till ett träd. Ett kul initiativ som vi hoppas att fler tar efter avslutar Roger Altsäter.


För ytterligare information, välkommen att kontakta:
Roger Altsäter, VD, AB Göta kanalbolag,
tel dir/mobil 0141-20 20 60

Anna Meyer, Marknads- och Informationschef, AB Göta kanalbolag,
tel dir/mobil 0141-20 20 57


Fakta: Omkring 16 000 träd planterades längs med Göta kanal när kanalen byggdes mellan 1810-1832. Träden bildar tillsammans Sveriges längsta trädallé. Kanalträdens uppgift är inte bara att bilda en vacker inramning utan också att förstärka och stötta kanalbanken. Den vackra allén längs kanalen med skiftande trädarter är en viktig del av det värdefulla byggnadsverket. Efter 200 år är många av träden gamla eller har drabbats av sjukdomar och det gör att allén är i ständigt behov av förnyelse. Därför har AB Göta kanalbolag skapat ett trädprojekt där allmänheten, både privatpersoner och företag, kan bidra till återplanteringen genom att bli trädfaddrar. Göta kanals trädfaddrar har tillsammans med Göta kanalbolag bidragit till att över 1 200 träd återplanterats sedan starten år 2000. Träden lever i cirka 200 år och trädsorterna som planteras i år är lönn och lind. Läs mer på www.gotakanal.se/tradfadder

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar.  Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.

Farleden Göta kanal är öppen maj-september.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.