Skip to main content

Regeringen avsätter 100 miljoner till upprustningen av Göta kanal 2016

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 16:27 CEST

Regeringen föreslår i budgetförslaget att avsätta 100 miljoner kronor till den nödvändiga upprustningen av det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal.

-Det är oerhört glädjande att ägaren nu avser att göra en stor satsning på Göta kanal. Detta kommer att bli starten av det renoveringsprojekt som vi presenterade för ägaren i våras. Det är en framgång för ledningen och styrelsen att renoveringen kan starta, vi skriver ett nytt kapitel i Göta kanals historia säger Anders Donlau, vd på AB Göta kanalbolag.

-För 100 miljoner kan vi inför säsongen 2016 börja renovera de mest akuta delarna av Göta kanal, fortsätter Anders Donlau. Att projektet påbörjas kommer att säkra en fortsatt utveckling av Göta kanal som en viktig del av den svenska besöksnäringen.

Bakgrundsfakta: Hösten 2014 fattade Göta kanalbolags styrelse beslut om att genomföra en förstudie för att identifiera vad som krävs för kanalen fortsatta drift och som levande besöksmål och kulturarv. Rapporten som presenterades för ägaren i våras påvisade att Göta kanal är i stort behov av renovering och underhåll för fortsatt drift, projektet kallas Göta kanal nästa 200 år.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:

Anders Donlau, VD, AB Göta kanalbolag, tel dir/mobil 0141-20 20 60, anders.donlau@gotakanal.se

Anna Meyer, Marknads- och Informationschef, AB Göta kanalbolag,tel dir/mobil 0141-20 20 57, anna.meyer@gotakanal.se

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar.  Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.

Göta kanal är öppen 4 maj-27 september 2015.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy