Skip to main content

Skredet vid Tegelbruket ingen fara för kanalsäsongen

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 08:37 CEST

Det mindre jordskred som drabbade Göta kanal 5 april kommer inte att påverka kanalsäsongen.

Den 5 april inträffade ett mindre jordskred på norra sidan av Göta kanal i höjd med Tegelbrukets sluss utanför Söderköping. Geotekniska undersökningar har nu genomförts och kan konstatera att skredet inte kommer att påverka Göta kanals öppning för säsongen den 2 maj.

Skredet som inträffade för en dryg vecka sedan var av det mindre slaget. Eftersom AB Göta kanalbolag ställer väldigt höga krav på att kanalanläggningen ska vara säker, spärrades dock området av och en geoteknisk undersökning genomfördes.

– Underökningen visar att kanalbanken i det drabbade området behöver stärkas, men det kommer inte att påverka öppningen av kanalen för säsongen, säger Roger Altsäter, vd på AB Göta kanalbolag.

Den aktuella kanalsträckan är nu vattenfylld. Pålningsarbeten för att förstärka och stabilisera kanalbanken och kringområdet kommer att påbörjas under dagen idag och beräknas vara klara inom två veckor. Under arbetet kommer 50-70 granpålar att pressas ner i marken i dubbla rader. Det innebär att området, inklusive den nya tillfälliga bron kommer vara helt avspärrat.

– Säkerheten är oerhört viktig för oss därför kommer området nu att spärras av helt under det pågående arbetet för att ge maskinerna det arbetsområde de behöver, säger Roger Altsäter.

I och med att kanalen nu vattenfylls avslutas även arbetet med den nya kanalbanken på södra sidan för säsongen. Arbetet är ett av de största sedan invigningen av Göta kanal och en del av det stora upprustningsprojektet Göta kanal 2.0. Som tidigare berättats har dessa arbeten dock ingenting med jordskredet att göra.

– Vi kommer att avsluta arbetet med den nya kanalbanken enligt planerna och återupptar dem igen efter kanalsäsongen. Nu ser vi fram emot invigningen den 2 maj och den 187:e kanalsäsongen, avslutar Roger Altsäter. 

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar.  Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.

Farleden Göta kanal är öppen maj-september.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy