Skip to main content

15 fartyg i kampanj för renare havsmiljö

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 07:10 CET

Hittills är 15 fartyg anmälda till Göteborgs Hamns kampanj för renare hav och luft. Fartygen körs av rederierna TransAtlantic, Stena Oil, Tärntank AB och Topoil AB. Kampanjen innebär att fartyg som väljer renare bränsle i hamnens farvatten får ekonomisk kompensation. Även fartyg som klassas som gröna enligt ett internationellt index kompenseras.

Göteborgs Hamn har i flera år tagit ut en extra avgift av fartyg med mer än 0,5 procent svavel i bränslet. I våras beslutade hamnen, efter samråd med Göteborgs Skeppsmäklarförening med flera, att intäkterna från den så kallade miljödifferentierade hamntaxan ska återinvesteras i de rederier som satsar på rena bränslen (högst 0,1 procent svavelhalt). Även andra miljöåtgärder premieras*. Kampanjen pågår under 2011 och 2012.

Elva kör på lågsvavligt
Hittills har elva fartyg sökt ersättning för att de kör på bränsle med högst 0,1 procent svavel. Sex fartyg körs av Stena Oil och fem av Topoil AB. Det handlar om fartyg med tät trafik i hamnområdet eftersom de är bunkerfartyg, det vill säga fartyg som förser andra fartyg med bränsle.

– Samarbetet med Göteborgs Hamn är en naturlig fortsättning på vårt miljöarbete. Vi är övertygade om att en aktiv miljöstrategi kommer att driva utvecklingen framåt och vara lönsam både för miljön och för företagen, säger Carl Johan von Sydow, projektansvarig försäljning och logistik på Topoil.

En annan del av kampanjen är att de tjugo första  ”gröna fartyg”* som anlöper hamnen i år får dela på 600 000 kronor. Med grön menas att fartyget ska klassas som ” good environmental performance” enligt det internationella miljöindexet Clean Shipping Index. Hittills har rederiet TransAtlantic anmält tre fartyg och tankrederiet Tärntank ett.

– TransAtlantic har tre fartyg som anlöper Göteborgs Hamn varje vecka och de har alla hög miljöprestanda enligt Clean Shipping Index. Därför var det naturligt för oss att nappa på hamnens erbjudande och få positiv feedback på vårt aktiva miljöarbete. Det här visar på vikten av att flera parter samverkan för en renare miljö, säger Annelie Rusth Jensen, miljöansvarig på TransAtlantic.

Än finns det pengar kvar att söka
Det finns utrymme för fler rederier att delta i Göteborgs Hamns miljökampanj, både när det gäller programmet som premierar renare bränsle och programmet som kompenserar gröna fartyg.

- Vi hoppas att fler får upp ögonen för vår kampanj. Det ska löna sig att satsa på miljön i Göteborgs Hamn, säger Magnus Kårestedt. 

I bifogad wordversion av pressmeddelandet finns fakta om rederierna som deltar i kampanjen.

För mer information, kontakta Cecilia Carlsson, kommunikationsansvarig Göteborgs Hamnbolag, tfn 031-731 22 45. www.portgot.se kan du läsa mer om kampanjen för renare sjöfart i Göteborgs Hamn. Följ oss också på twitter.com/portgot

* För att klassas som grön enligt Clean Shipping Index måste fartygen ha bra värden inom alla fem områdena koldioxid, svaveloxider och partiklar, kväveoxider, kemikalier samt vatten och avfall. Det kan till ex innebära att fartyget måste kunna elansluta vid kaj, rena sina utsläpp med så kallade scrubbers, använda miljöanpassade oljor och rengöringsmedel ombord samt separera sitt avfall för återvinning vid kaj.

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 65 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa.  26 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för olja, bilar, ro-ro, containrar och passagerare.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy