Skip to main content

Avtal för Göteborgs färjeterminaler ska förnyas

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 09:59 CEST

Göteborgs Hamns styrelse har beslutat att säga upp Stena Lines terminalavtal. Uppsägning måste ske nu för att ha ett nytt avtal på plats 2015. Samtidigt ställer sig hamnstyrelsen bakom ett förslag att släppa den östra delen av Masthuggsterminalen för stadsutveckling.

Avtalet mellan Göteborgs Hamn och Stena Line tecknades 1989. Det måste sägas upp i år för att ha ett nytt avtal på plats i januari 2015. Terminalavtalet gäller för driften av Danmarksterminalen i Masthugget och Tysklandsterminalen i Majnabbe. Även Stena Lines avtal för färjeläget i Frihamnen sägs upp.

– Vi måste se över avtalen i sin helhet. Mycket har hänt sedan de tecknades. Färjebranschen har utvecklats, hamnen har fått en ny organisation och staden har visioner för älvstaden som inte fanns för tjugofem år sedan, säger Sven Hulterström, styrelseordförande Göteborgs Hamn AB.

Det som ska ses över är kommersiella förhållanden mellan Göteborgs Hamn och färjeoperatören, såväl som villkor för att bedriva verksamhet i terminalerna.

Nästa avtal för färjeterminalerna kommer att vara max tio år långt. Branschpraxis ligger på mellan fem och tio år. En annan förändring sedan förra avtalet tecknades är att Sverige gått med i EU. Enligt EU-lag måste Göteborgs Hamn AB vara öppna för andra intressenter än Stena Line, även om inriktningen är nytt avtal med Stena.

Östra delen släpps
När det gäller placering och utformning av terminalerna i ett nytt avtal har hamnstyrelsen två förslag för att anpassa verksamheten till stadens visioner om centrala älvstaden. Det ena är att släppa den östra delen av Masthuggsterminalen för stadsutveckling. Det handlar om ett cirka hundra meter långt område nedanför Järntorget.  

– Vi har kommit överens med Stena om att släppa den här delen av terminalen så att marken kan bebyggas och bli tillgänglig för göteborgarna. Nu gäller det att hitta andra lösningar för den verksamhet som finns på området idag, säger Sven Hulterström. 

Det andra förslaget är att flytta Stena Lines fraktfärja, som lägger till vid Kvillepiren i Frihamnen, till Tysklandsterminalen i Majnabbe. Detta eftersom Frihamnen ska stadsutvecklas inom tre till fyra år.

I övrigt kommer inte hamnsstyrelsen att föreslå några stora förändringar för kommande avtalsperiod.

– Vi tycker att nuvarande färjelägen fungerar mycket bra, både för godset och för passagerarna. Centralt läge är också viktigt för att Göteborgs ska vara en levande hamnstad, säger Sven Hulterström.

För mer information, kontakta Cecilia Carlsson, kommunikationsansvarig Göteborgs Hamn AB, 031-731 22 45.

Följ oss gärna på:

Twitter

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn: 
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa.  26 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för olja, bilar, ro-ro, containrar och passagerare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy